Missie en kernwaarden

  • dec 2016
  • 1191
Onze organisatie

De meeste kinderen doorlopen het basisonderwijs vrij soepel. Maar sommige kinderen hebben wat meer ondersteuning nodig. Wij zorgen ervoor dat kinderen onderwijs krijgen dat aansluit op hun behoeften en talenten, zo dicht mogelijk bij huis. Ook als er extra ondersteuning nodig is.

Elk kind heeft recht op goed onderwijs dat aansluit bij de onderwijsbehoeften. Vertrouwen in de ontwikkelingskracht en talenten van kind en leerkracht is de basis, in partnerschap met de ouders. Passend onderwijs is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van ons samenwerkingsverband, schoolbesturen, scholen en ouders.

Perspectief voor ieder kind

Heeft een kind extra ondersteuning nodig? Dan kunnen scholen en ouders de hulp inroepen van één van onze consulenten. Iedere school hanteert daarbij dezelfde werkwijze. Ons uitgangspunt: perspectief voor ieder kind.

Kernwaarden

Wij vertrouwen op de kracht van kinderen, het vakmanschap van leerkrachten en het partnerschap met ouders. Samen zorgen we voor passend onderwijs en perspectief. Dat doen we vanuit onze 4 kernwaarden: samenwerkend, transparant, professioneel en flexibel.

Samenwerkend

Passend onderwijs is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van het samenwerkingsverband, schoolbesturen, scholen en ouders. We hebben respect voor elkaar en luisteren goed naar elkaar. We delen kennis en wisselen ervaringen uit. Zo leren we van en met elkaar. Ouders voelen zich betrokken en wij nodigen hen uit samen met ons op te trekken.

Transparant

We zijn helder over onze doelen, taken en werkprocessen. We bieden duidelijke informatie en voeren een open dialoog. We laten zien hoe we onze maatschappelijke opdracht waarmaken. Iedereen mag weten wat we doen.

Professioneel

Professioneel handelen komt tot uitdrukking in de omgang met anderen, onszelf en ons werk. We staan open voor feedback, komen afspraken na en onderhouden onze vakkennis.

Flexibel

We werken in een organisatie in beweging: we blijven ons ontwikkelen. Ieder nieuw inzicht kan leiden tot een nieuwe stap. We zijn bereid ons werk aan te passen aan veranderende wensen van onze omgeving.