Perspectief voor ieder kind

Onze consulenten begeleiden scholen bij het inrichten van passend onderwijs voor ieder kind, ofwel; onderwijs dat past en is toegesneden op de behoeften van kinderen. Dit doen we zo veel mogelijk op de reguliere basisschool.

Onze basisscholen en scholen voor speciaal (basis)onderwijs werken samen. De 14 betrokken schoolbesturen zorgen voor een dekkend onderwijsaanbod. Samen met jeugdhulp en de gemeenten werken we aan Passend Onderwijs.

Werkgebieden
Kinderen in onze regio krijgen ondersteuning dicht bij huis: de scholen werken samen in 8 werkgebieden. Elk werkgebied krijgt ondersteuning van één van onze consulenten Passend primair onderwijs onder leiding van de algemeen directeur

Samen op weg
Heeft een kind extra onderwijsbehoeften? Dan schakelt de leerkracht, intern begeleider of directeur van de school één van onze consulenten in. Samen gaan we op zoek naar de beste oplossing.

 

CONTACT

E-mail: info@ppo-nk.nl

Tel: 072 792 01 10   

Post-/bezoekadres:
Hertog Aalbrechtweg 5
1823 DL Alkmaar 

Missie en kernwaarden

dec 2016 | in Onze organisatie

De meeste kinderen doorlopen het basisonderwijs vrij soepel. Maar sommige kinderen hebben wat meer ondersteuning nodig. Wij zorgen ervoor dat kinderen onderwijs krijgen dat aansluit op hun behoeften en talenten, zo dicht mogelijk bij huis. Ook als er extra ondersteuning nodig is.

Deelnemende besturen

dec 2016 | in Onze organisatie

Passend primair onderwijs Noord-Kennemerland verenigt 14 schoolbesturen.

Partners: jeugdhulp en gemeenten

dec 2016 | in Onze organisatie

Passend onderwijs maken we samen met ouders, kinderen, scholen, jeugdhulp en de vijf gemeenten.

Elk kind heeft recht op goed onderwijs dat aansluit bij de onderwijsbehoeften