Partners: jeugdhulp en gemeenten

  • dec 2016
  • 926
Onze organisatie

Passend onderwijs maken we samen met ouders, kinderen, scholen, jeugdhulp en de vijf gemeenten.

We werken samen met de leerplichtambtenaren, de contactpersonen jeugdhulp van de gemeenten en met de jeugd- en gezinscoaches.
Heeft een kind of gezin baat bij jeugdhulp? Onze consulenten kunnen ouders en scholen in contact brengen met de juiste persoon. We zorgen voor een sterk ondersteunend netwerk rondom het kind.