Jaarverslag 2017 - 2018

Voorwoord

In dit  jaarverslag kunt u lezen wat we het afgelopen schooljaar op hoofdlijnen hebben gedaan. Met trots kijken we terug op 2017-2018. We richten ons op drie pijlers: samen werken aan de toekomst, samen leren leven en samen werken aan kwaliteit.

Tipje van de sluier
Tijdens het verslagjaar hebben we onze werkprocessen helder in kaart gebracht. Deze voeren we goed met elkaar uit. De implementatie van TOP dossier is afgerond en ieder kind is in beeld – ook kinderen die dreigen thuis te zitten. Bovendien zijn in elk werkgebied innovatieprojecten ontstaan. Onze netwerkgroepen spelen daarin een belangrijke rol. Zij zijn de motor van deze projecten, bekijken welke vragen er in de regio spelen en gaan op zoek naar een oplossing.

Korte vooruitblik
De komende jaren blijven we intensief aandacht besteden aan de diverse ontwikkelingsbehoeften van kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Daar ligt de sleutel voor passend onderwijs. Daarnaast zijn we bezig met het opzetten van het oudersteunpunt en gaan we onze governance, ons bestuur, anders inrichten. En als we met de gemeente invulling geven aan ‘samen leren leven’, dan hebben we een mooi resultaat bereikt aan het eind van het schooljaar 2018-2019.

Veel leesplezier!

Astrid Ottenheym, directeur

Als samenwerkingsverband doen we wat nodig is om voor ieder kind passend onderwijs te garanderen. Allereerst schetsen we kort de situatie in cijfers. Daarna bespreken we vier beleidsthema’s: professionaliseringsmodel, innovatie & ontwikkeling, lokaal anticiperen en preventiekracht.

Alleen samen kunnen we alle kinderen perspectief bieden. Daarom verbinden we onderwijsprofessionals, medewerkers jeugdhulp en ouders. We werken als een netwerk, bijvoorbeeld in de netwerkgroep thuiszitters.

Ieder kind heeft recht op goed  onderwijs dicht bij huis. Om die kwaliteit te garanderen, zetten we in op kwaliteitszorg en doorlopen we continu een verbetercyclus.