Samen leren leven

Werken als een netwerk

Investeren in de kwaliteit van de samenwerking. Voorkomen dat een kind tussen wal en schip valt. Uitgangspunt is eigenaarschap en verantwoordelijkheid van de scholen voor hun leerlingen.

Ouders: motor voor de ontwikkeling van hun kind

Hun regiefunctie erkennen. Ouders in positie brengen als wettelijk vertegenwoordiger van hun kind, zodat zij hun eigen kracht kunnen inzetten.