Samen werken aan kwaliteit

Kwaliteitszorg

Meet-, deel- spreek-, leer- & verbetercyclus: zichtbaar maken wat onzichtbaar is op alle niveaus om van te leren.