Zoekresultaten

  • Als een kind onvoldoende baat heeft bij de geboden basis- en lichte ondersteuning, dan wordt op verzoek van school en/of ouders een multidisciplinair overleg (mdo) gevoerd. Tijdens een mdo wordt er gekeken naar de totale situatie van het kind en op basis van een gezamenlijke analyse een plan gemaakt. TOP dossier gebruiken we hierbij als hulpmiddel. In het schooljaar 2020-2021 zijn in totaal 2621 mdo's gehouden in de werkgebieden In het 3e trimester van het schooljaar 2020-2021 zijn 904 mdo'...

  • Door middel van arrangementen bieden we extra ondersteuning aan leerlingen die niet voldoende profiteren van de basis- en lichte ondersteuning van de school. Deze arrangementen zetten we in voor een individuele leerling of voor een groep leerlingen (groepsarrangement). Wanneer een arrangement nieuw en innoverend is en antwoord geeft op behoeften van meerdere scholen uit een werkgebied, spreken we van een innovatieproject. Naast dit onderscheid, maken we ook onderscheid in verschillende categ...