Samen werken aan de toekomst
Doel 1 - Perspectief voor ieder kind; is realisatie passend onderwijs.

Professionaliseringsmodel

We werken toe naar een professionaliseringsmodel waarin een specialist, waar nodig, ingezet wordt en tegelijkertijd zetten we in op professionalisering van de leerkracht.

Wij ondersteunen op deze manier de leerkracht bij het omgaan met kinderen met diverse ondersteuningsbehoeften. Zij hoeven niet alles zelf te kunnen, maar zijn wel in staat om goed aan te geven wat er nodig is voor het onderwijsproces van het kind.

Innovatie en ontwikkeling

Innovatie en ontwikkeling zijn nodig om een antwoord te blijven geven op alle toekomstige vragen en om een dekkend netwerk in onderwijs en ondersteuning te blijven realiseren. De kern van passend onderwijs is dat we los van regels en protocollen zoeken naar de beste oplossingen voor leerlingen.

We zetten in op innovatie op basis van het stimuleren van specifieke onderwijsbehoeften, passend bij het werkgebied.

Lokaal anticiperen

De problematiek van leerlingen verschilt per werkgebied, gemeente, school en individu. Lokaal anticiperen is passend onderwijs lokaal laten aansluiten door maatwerk en doelmatige inzet van ondersteuning en middelen. 

Wij praten met gemeenten en zorgaanbieders over onderwijs-, zorg- en participatiebeleid om tot een integrale aanpak te komen.

Preventiekracht

Scholen zijn zeer betrokken bij hun leerlingen en leerkrachten. Zij gaan met pedagogisch optimisme ver om kinderen te helpen, zonder dat zij daarvoor voldoende zijn toegerust. Daarmee wordt de grens van de professionaliteit overschreden. Wanneer leerkrachten en scholen hun grens te lang negeren, kan de situatie flink escaleren.

Alle professionals hebben een belangrijke signaalfunctie voor elkaar. Het is in het belang van kinderen, dat zij in een zo vroeg mogelijk stadium ondersteuning ontvangen indien dat nodig is en dat leerkrachten daar handvatten voor krijgen. We zetten daarom continue in op preventie.