Bijdragen door Marielle Foppen

  • feb 2022
  • Marielle Foppen
  • 471

Beste schoolleider/ intern begeleider van werkgebied [naam werkgebied], Graag willen wij jullie vragen om de korte enquête: ‘Evaluatie gebruik Leerwinst’ in te vullen. Bij de start van ons samenwerkingsverband hebben we samen met scholen, intern begeleiders, zorgcoördinatoren, schoolleiders, leerkrachten en beleidsmedewerkers het toenmalige groeidocument, ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) vereenvoudigd en gedigitaliseerd. Dit heeft geleid t...

Marielle Foppen
Voor iedereen

Groepen

Samen voor kwaliteit 2019-2020Samen voor kwaliteit 2020-2021Samen leren leven (NWG)Samen voor kwaliteit 2021-2022Wegwijs in gedragSamen voor kwaliteit 2023

Compleetheid profiel

90%