Zoekresultaten

  • Financiële rapportage schooljaar 2020-2021 1. Inleiding Met deze memo geef ik een toelichting op de exploitatie over de periode augustus 2020 – juli 2021 (3e en laatste rapportage van schooljaar 2020-2021). Vooraf ten aanzien van de cijfers: De begroting 2020-2021 is opgenomen zoals vastgesteld door de directeur – bestuurder en goedgekeurd door de RvT. De rapportage is gebaseerd op alle ontvangen bedragen, beschikkingen en ingevoerde facturen die tot en met 28 september 2021 door OOG in h...

  • Gecombineerde raad De Deelnemersraad, Raad van Toezichtleden en Ondersteuningsplanraad zijn in november in een grote gezamenlijke virtuele sessie bijeengeweest. Centraal stond de doorontwikkeling van het ondersteuningsplan en welke rol/ aandeel ieder hierin heeft en hoe men elkaar kan versterken in ieders rol. De bevindingen uit deze bijeenkomst worden meegenomen in de invulling van het nieuwe ondersteuningsplan. Daarnaast kennen de Ondersteuningsplanraad, Deelnemersraad, Raad van Toezichtl...

  • Op basis van ons Ondersteuningsplan stellen wij jaarlijks ons jaarplan op. In de trimesterrapportages rapporteren wij driemaal per jaar over de voortgang van dit jaarplan en de activiteiten en ontwikkelingen binnen ons samenwerkingsverband. Wij doen dit aan de hand van 7 thema's: Professionaliseringsmodel Innovatie en ontwikkeling Lokaal anticiperen Preventiekracht Werken als een netwerk Ouders: motor voor de ontwikkeling van hun kind Kwaliteitszorg In dit hoofdstuk geven wij een korte samenv...