Zoekresultaten

  • We delen kennis, inspireren elkaar en werken samen via ons online samenwerkingsplatform (community). Het voortbouwen op bepaalde thema's in de vorm van netwerkgroepen gebeurt op deze centrale ontmoetings- en werkplaats. De community wordt continu bijgewerkt door de medewerkers van het swv. De community is flexibel, zodat elke netwerkgroep zijn eigen indeling kan maken. "It takes a community to raise a child." In netwerkgroepen wordt actief samengewerkt aan thema's voor uitvoering, beleidson...

  • Passend onderwijs en jeugdhulp gaan hand in hand, zodat elke leerling het onderwijs en zorg krijgt die nodig zijn. De afgelopen jaren is er veel overleg geweest tussen de samenwerkingsverbanden PO en VO, schoolbesturen en de gemeenten Alkmaar, Bergen, Heerhugowaard, Heiloo en Langedijk. Het resultaat daarvan was de transformatieagenda passend onderwijs-jeugdhulp met een gezamenlijke visie. Kernwoorden: investeren in de samenwerking met ouders, meer preventie en meer eigen kracht. De centra...

  • Netwerkgroep Samen Leren Leven In 2020 is de NWG Samen Leren Leven van start gegaan. Met elkaar willen we van gedachten wisselen hoe wij Inclusief Onderwijs kunnen vormgeven in het hedendaagse onderwijs. De netwerkgroep is doorontwikkeld vanuit de PPO-NK conferentie 'Ik maak verschil voor ons' uit 2019. Hier kun je deze conferentie terugkijken. Inmiddels hebben we onze missie en visie uitgewerkt. Hierin dragen wij uit dat wij vinden dat elk kind moet kunnen opgroeien in zijn natuurlijke omgev...

  • PPO-NK is een organisatie netwerk. Het werk brengt met zich mee dat we met veel uiteenlopende doelgroepen communiceren. Per doelgroep wordt steeds goed nagedacht over informatiebehoefte, boodschap en middel. Community Ons belangrijkste communicatiekanaal is de entree pagina van de community: www.ppo-nk.nl De entreepagina is in het 1e trimester vernieuwd en er zijn naast de inhoudelijke groepen meer informatieve rubrieken toegevoegd o.a. nieuwsberichten, verdieping, nieuws uit het werkveld w...