Start ontwerp preventieve ondersteuning in het reguliere basisonderwijs  

  • jun 2023
  • PPO-NK - community beheer
  • ·
  • Aangepast 8 feb
  • 559
PPO-NK - community beheer
Nieuwsberichten
  • Marielle Foppen
  • secretariaat PPO-NK

De gemeenten in de regio Alkmaar, samenwerkingsverbanden PO en VO Noord-Kennemerland, IJmond en Midden-Kennemerland werken al langere tijd samen rondom passend onderwijs en de aansluiting onderwijs en jeugdhulp. Om deze samenwerking te bekrachtigen, hebben deze partijen in 2022 een intentieovereenkomst ondertekend. De partners hebben met elkaar afgesproken dat zij zich inzetten voor een gezamenlijke preventieve en integrale aanpak rondom de jeugdigen en hun thuissituatie, zodat de veerkracht van jeugdigen wordt versterkt, de context waarin zij zich ontwikkelen steviger wordt en jeugdigen minder afhankelijk worden van ondersteuning en zorg. Dat vraagt een stevige investering in de sociale pedagogische basis met aandacht voor het ‘normaliseren’ van problemen. Preventief handelen in het onderwijs, daar waar veel vragen rondom opvoeden en opgroeien het eerst zichtbaar worden, is daarbij een belangrijke stap.

Binnen het voortgezet onderwijs zijn de afgelopen jaren belangrijke en leerzame stappen gezet in de versterking van preventieve ondersteuning en jeugdhulp op de scholen. We gaan nu aan de slag met het gezamenlijk ontwerpen en ontwikkelen van een aanpak voor het basisonderwijs. Dit noemen we SOOS: Sterke Ondersteuning Op School. We beginnen bewust klein en gaan eerst aan de slag in drie onderzoeksgebieden, hoogstwaarschijnlijk Alkmaar-Noord, Heerhugowaard-Noord en Castricum. In deze gebieden zien we relatief veel verschillende ondersteuningsvragen en zo kunnen we de gezamenlijke aanpak uitproberen in drie verschillende gemeenten. Uiteindelijk is het de bedoeling om tot een aanpak te komen voor de hele regio die tegelijkertijd voldoende ruimte biedt voor de verschillen in de populaties tussen de verschillende gebieden en de gemeenten.

Er wordt nu een kernteam gevormd met daarin een vertegenwoordiging van de gemeenten en het onderwijs die in een gezamenlijk proces het project ontwerpen en ontwikkelen en dit gefaseerd met stappen uitwerken. Ook een vertegenwoordiging van ouders wordt nauw betrokken. Het jaar 2023 gebruiken we om in alle drie de onderzoeksgebieden als onderwijs en gemeenten gezamenlijk te inventariseren wat nodig is, draagvlak te creëren en te komen tot een ontwerp van de aanpak om de sociale pedagogische basis te versterken. We houden hierbij rekening met de verschillen en geldende lokale afspraken in de gemeenten en onderzoeksgebieden. De komende tijd ga jij als professional hier dus zeker meer over horen!

Vanaf 2024 gaan we de ontwerp-aanpak uitproberen, evalueren en te verbeteren. Zo ontstaat er een gezamenlijke leercyclus met elkaar.

Heb je vragen hierover? Stel ze aan Jolanda Verweij (j.verweij@ppo-nk.nl)

Trefwoorden