Maandbericht Oktober 2021

 • okt 2021
 • PPO-NK - community beheer
 • 554
PPO-NK - community beheer
Voor iedereen
 • secretariaat PPO-NK

Afbeelding met tekst, persoon, binnenAutomatisch gegenereerde beschrijving

Maandbericht – Oktober

Beste lezer,

De scholen zijn weer begonnen en de corona maatregelen zijn gelukkig weer versoepeld.

Er is weer zin en ruimte om elkaar fysiek te ontmoeten, van elkaar te leren en ervaringen uit te wisselen.

In dit maandbericht weer een compilatie van lezenswaardige onderwerpen en wetenswaardigheden binnen ons samenwerkingsverband.

Wij wensen je veel leesplezier.

Agenda november

1 november

Onderwijs Jeugd congres - Inclusie: het recht van waardigheid van kinderen

16 november

Oudercafé - Hoe zorg je voor jezelf, als je kind extra zorg nodig heeft?

30 november

HB – Mindset en communiceren met ouders van HB leerlingen

Kijk ook op onze community voor meer nieuwsberichten.

Naar een nieuw Ondersteuningsplan - onderzoeksdag met Deelnemersraad, OndersteuningsPlanRaad en Raad van Toezicht.

Afbeelding met tekstAutomatisch gegenereerde beschrijvingOp 28 september ging de Deelnemersraad, vanuit hun bestuurlijke rol, in gesprek over het realiseren van onze ambitie: perspectief voor ieder kind. In de avondsessie schoven hier ook de OndersteuningsPlanRaad en de Raad van Toezicht bij aan.

Het kind stond de hele dag midden in onze onderzoeksruimte en stond daarmee centraal in onze gesprekken.

Via (bestuurlijke) dilemma’s, gerichte en open vragen, is gereflecteerd op ieders rol en plek in ons netwerk.

We hebben met elkaar gesproken over hoe we als netwerk de interacties met het kind en haar directe leefomgeving kunnen versterken. We streven hierbij naar een stevige pedagogische alliantie.

Door de fysieke aanwezigheid van het kind (in de vorm van een kartonnen figuur) werden alle deelnemers uitgedaagd om andere vragen aan elkaar te stellen, waarbij het perspectief van het kind in alle gesprekken werd betrokken. Ook toen we in gesprek gingen over huisvesting en de leeromgeving die nodig is om inclusiever onderwijs te realiseren. Het kind gaf ons, bij monde van twee aanwezige consulenten, antwoord terug over het samenspel avan bestuurders en wat zij als kind hiervan merkt.

We sloten af met de vraag: Wat is jouw bijdrage aan de ontwikkeling van een kind?

Alle aanwezigen werd gevraagd om een brief aan een virtueel kind te schrijven met een belofte voor de toekomst. Het was indrukwekkend en inspirerend toen iedereen zijn eigen brief voorlas!

De passie om verschil te maken is enorm.

Brieven aan het Kind - Wat is jouw bijdrage aan de ontwikkeling van een kind?De komende maandberichten willen we deze brieven graag met jullie delen. Zo inspireren we elkaar, om het verschil te maken voor kinderen en hun toekomst.


In dit maandbericht trappen we af met de brief van Astrid Ottenheym:

Beste René(e),

Als ik aan jou denk,

 • dan denk ik ook aan India die in een rolstoel zit en praat met haar ogen via een computer,
 • dan denk ik aan Yara, die alles heel goed hoort en begrijpt en praat via gebarentaal,
 • dan denk ik aan Dirk die ondanks zijn hoogbegaafdheid niet gezien werd op school en nu zijn droom realiseert om topsporter te worden,
 • dan denk ik aan Teun die met een zeer hoog IQ uitviel op school en zijn talenten pas ontdekte toen hij niet meer naar school ging,
 • en dan denk ik aan Mohamed die door zijn gedrag niet dat krijgt waar hij eigenlijk om vraagt.

Als je nu ‘herboren’ zou worden, wat zou je dan graag willen?

Jouw stem horen en zichtbaar maken is leidend in alles wat wij doen. En als ons idee of plan niet bijdraagt aan jouw ontwikkeling - het erbij horen en of mee kunnen doen - dan zoeken we gewoon verder naar wat wél werkt voor jou. Want wij bepalen niet wat het maximale is voor jou in wat je leert en kunt!

Jij hoeft niet te kiezen tussen jouw levenspad, jouw school, je vriendjes en of je ouders. We steunen je onvoorwaardelijk in wat voor jouw belangrijk is in het zelf doen.

Elke dag kijk en hoor ik hoe we dat voor jou beter kunnen doen. En ik rust niet totdat jij en je ouders, je leerkracht en je vrienden samen ieders potentieel kunnen ontdekken en ontwikkelen in een liefdevolle en steunende omgeving waar je mag zijn wie je bent, waar je mag experimenteren en vallen. De kracht zit ‘m in het leren opstaan én ook dat hoef je niet in je uppie te doen.

Ik hoor je graag.


Met hartelijke groet,
Astrid Ottenheym
directeur-bestuurder Passend Primair Onderwijs Noord-Kennemerland

Hoog bezoek bij samenwerkingsverband PPO-NK

Op 12 oktober zijn Martijn Sanders, directeur Kansengelijkheid en Onderwijsondersteuning van OC&W en een aantal collega’s op werkbezoek geweest bij ons samenwerkingsverband.

In de ochtend hebben zij kennis gemaakt met de Kanzklas in Oudkarspel. In de middag hebben zij, samen met een breed gezelschap uit ons netwerk, geparticipeerd in een dialoog over ons werk en de manier waarop wij samenwerken.

Het is gelukt om de collega’s van OC&W te laten ervaren hoe wij samen willen werken en ons netwerk willen ontwikkelen: vanuit het gesprek, vanuit meervoudig perspectief. Een kleine greep uit de onderwerpen die ter tafel zijn gekomen:

 • We hebben verkend hoe onderwijs en zorg samen optrekken en wanneer dit ook wel eens lastig is.
 • Het verhaal over ons samenwerkingsverband is aansprekend maar ondanks dat is het niet voor iedereen herkenbaar.
 • Hoe wordt het Oudersteunpunt gevonden door ouders en hoe kunnen we dit nog meer versterken. Ook de verbinding richting voortgezet onderwijs wordt gemaakt!
 • Wat is onze inzet als het gaat om hoogbegaafdheid, op de scholen in ons netwerk en op de Trimaran.

Tot slot hebben we ervaren wat de training Wegwijs in Gedrag kan doen voor docenten. Enkele (voormalige) deelnemers aan de training hebben gedeeld wat het hen heeft gebracht en hoe zij en hun leerlingen hier nog iedere dag baat bij hebben. Mooi om hun ervaringen te horen.

De dag maakte mooi zichtbaar hoe wij niet alleen binnen ons samenwerkingsverband zo goed mogelijk samen proberen te werken, maar ook in dialoog met OC&W kunnen doorontwikkelen.

Training Wegwijs in gedrag voor directeuren en IB-ers

Afbeelding met tekst, persoon, kleurrijkAutomatisch gegenereerde beschrijving

“Het is heel waardevol om de tijd te nemen te onderzoeken wat het gedrag van een ander met mij doet. Ik realiseerde me daardoor dat ik mijn eigen manier van reageren op haar projecteerde. Ik heb gecheckt wat ik dacht dat er speelde en dat bleek iets anders te zijn. We hebben een oplossing gevonden die voor ons beiden werkt.”

“Door me letterlijk te verplaatsen in de situatie waarin mijn collega zich bevindt, krijg ik meer begrip en kan ik open blijven staan voor wat er speelt en nodig is.”

“Ik ga mijn leerkrachten die deelnemen aan de training Wegwijs in gedrag bewust vragen naar wat zij leren over zichzelf en over meervoudige perspectiefname. En ik ga ruimte maken tijdens een studiedag om de collega’s hierin mee te nemen.”

Aldus enkele directeuren en IB-ers die hebben deelgenomen aan de verkorte training Wegwijs in Gedrag, die in september is georganiseerd door de samenwerkingsverbanden PPO-NK en IJmond. De training maakt onderdeel uit van het NRO-onderzoek “perspectiefwisseling van leerkrachten”. Leer hier meer over het onderzoek.

Van leerkracht tot bestuurder, hoe meer we het hele systeem in beeld hebben en het perspectief van alle betrokkenen (leerling, ouder, klas, andere betrokkenen en onszelf) waarderen, hoe meer de leerling in een omgeving kan opgroeien en leren die hem of haar verder brengt.

Het zijn rijke bijeenkomsten geweest die smaken naar meer. Op verzoek van de directeuren en IB-ers krijgt de training in het voorjaar een vervolg. Wij kijken ernaar uit om deze training te gaan verzorgen.

Sander Galjaard en Femmy Wolthuis, trainers Wegwijs in Gedrag

Medio oktober starten er drie trainingsgroepen Wegwijs in Gedrag voor de docenten. Benieuwd naar de ervaringen van de cursisten van vorig jaar? Lees hier hun ervaringen.

Uit het Werkgebied Heiloo - Masterclass Gedrag

Afbeelding met persoon, binnen, person, brilAutomatisch gegenereerde beschrijvingIn werkgebied Heiloo vindt er dit schooljaar een masterclass plaats over het thema gedrag. Deze wordt gegeven door gedragsdeskundige dr. Kees van Overveld.

De masterclass is een drieluik van leerbijeenkomsten waarin de deel-nemers eigen hulpvragen onderzoeken. Het doel is om antwoorden te vinden op eigen hulpvragen door middel van onderzoek van literatuur, kennis vanuit de masterclass en praktijkervaringen onderling in leergroepen.

De eerste bijeenkomst heeft inmiddels plaatsgevonden en als consulent hoor ik enthousiaste deelnemers die graag aan het werk willen met hun hulpvraag. De masterclass heb ik ervaren als een inspirerende bijeenkomst, vol met helpende voorbeelden, grapjes, kennis en tijd voor vragen. In november zal de tweede bijeenkomst plaatsvinden.

Manuela de Bruijne, consulent Heiloo

Uit het Werkgebied Heerhugowaard – Masterclass executieve functies

Je kent ze wel. Kinderen die het lastig vinden om te starten met een opdracht of hun werk niet afmaken. Meteen zijn vergeten wat je zei. Overal met hun gedachten zijn behalve bij de les. Dit zijn kinderen met zwakke executieve functies.

Dit najaar volgden meer dan 150 leerkrachten van werkgebied Heerhugowaard-Zuid een webinar over Executieve Functies (EF). Wat zijn EF, hoe signaleer je ze bij kinderen, praktische tips voor een aanpak en EF en de werking van het brein.

Het is een onderdeel van het professionaliseringstraject EF in dit werkgebied dat is geïnitieerd door de werkgroep EF. Carolien Lagerweij, ib-er van De Zeppelin, was het aanspreekpunt van de werkgroep.

Na deze webinar zullen scholen in januari/februari 2021 een studiemoment organiseren voor hun team om bewust aan de EF te werken onder begeleiding van hun ib-er of Annetta Klaassen. Het project sluit in april/mei 2021 af met een reflectiebijeenkomst voor leerkrachten.

Veel tips voor de EF zijn niet nieuw. Wel gaat het erom dat je als leerkracht de aanpak bewust en gestructureerd inzet en samen met het kind praat over oplossingen. Leerkrachten geven bijvoorbeeld aan, vaak nog te weinig aandacht te besteden aan de EF metacognitie, waarbij kinderen nadenken over hoe en wat ze leerden. Terugblikken aan het eind van een les wordt vaak overgeslagen, terwijl dit een belangrijk leermoment is voor kinderen. Ook leerkrachten krijgen ter plekke informatie over wat kinderen nodig hebben.

Afbeelding met handschoenenAutomatisch gegenereerde beschrijving

TIP om te reflecteren met je hand

Duim: Waar ben je trots op? Wat kun je goed?

Wijsvinger: Waar wil je in groeien. Wat wil je verbeteren?

Middelvinger: Wat vind je daar moeilijk aan?

Ringvinger: Wie of wat helpt je?

Pink: Wat zou een eerste stap kunnen zijn?

TIP: Reflecteren met een dobbelsteen

 • Wat ging er goed?
 • Wat vond je moeilijk?
 • Hoe heb je ‘t opgelost? Wat was je plan?
 • Hoe kun je ’t nog oplossen? Bedenk een ander plan.
 • Wie of wat heeft je geholpen?
 • Hoe wil je nog beter worden en wat kan je eerste stap zijn?

Bol.com - Atabiano - Dobbelsteen - Foam - Geel - 15cm

Annetta Klaassen, trainer voor sterk onderwijs

Colofon

Je ontvangt deze nieuwsbrieven omdat je lid bent van de PPO-NK community.

Neem voor vragen over dit maandbericht contact met ons op via e-mail:

communicatie@ppo-nk.nl of telefoon: 072 792 01 10

Onze gegevens:
Samenwerkingsverband PPO-NK
Hertog Aalbrechtweg 5
1823 DL Alkmaar

Wil je deze e-mail niet meer ontvangen? Meld je af op: communicatie@ppo-nk.nl

Trefwoorden