Doorgaande lijn: PO-VO

 • mrt 2022
 • PPO-NK - community beheer
 • ·
 • Aangepast 24 jan
 • 6
 • 3911
 • secretariaat PPO-NK
PPO-NK - community beheer
Onze nieuwe beleidsdocumenten
 • Moniek Groenevelt - Steynis
 • Madelon Stoops
 • secretariaat PPO-NK

Informatie overgang po-vo

Een goede overgang van het primair onderwijs (po) naar het voortgezet onderwijs (vo) is van groot belang voor een succesvolle schoolcarrière.

Klik hier voor de notitie overgang van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs in de regio Noord-Kennemerland (alle scholen in Alkmaar, Heerhugowaard, Langedijk, Bergen en Heiloo) voor het schooljaar 2023-2024. In deze notitie vindt u links naar de documenten die nodig zijn voor de overgang van po naar vo.

Deze notitie is geschreven voor leerkrachten, intern begeleiders en directeuren van basisscholen en voor mentoren, docenten en leden van een commissie van aanmelding van scholen voor voortgezet onderwijs en andere professionals die een rol spelen in de overgang.

Ieder schooljaar vindt een evaluatie plaats van de overgang. Hierdoor werken we met elkaar aan het steeds beter maken van de overgang. Dat doen we niet alleen voor onszelf, maar juist voor alle kinderen/jongeren en hun ouders/verzorgers. Belangrijke inzichten die we opdoen vormen de basis voor aanpassingen en wijzigingen in proces, procedure en documenten. De notitie en bijbehorende documenten worden vervolgens vastgesteld door de schoolbesturen en samenwerkingsverbanden.

Documentenset overgang po-vo

 1. Overgang po-vo 2024-2025
 2. Overgang po-vo voor nieuwkomersleerlingen 2024-2025
 3. Draaiboek overgang po-vo Noord-Kennemerland t.b.v. schooljaar 2024-2025
 4. Formulier aandachtspunten ondersteuning nodig t.b.v. schooljaar 2024-2025
 5. Formulier warme overdracht voor overgang po-vo t.b.v. aanmeldingen schooljaar 2024-2025
 6. Toestemmingsverklaring ouders CWO incl. toelichting t.b.v. schooljaar 2024-2025

Data schooljaar 2023-2024

 • Centrale aanmeldingsweek: 25 maart t/m 31 maart 2024
 • CWO Alkmaar: dinsdag 21 mei 2024
 • CWO Heerhugowaard: donderdag 23 mei 2024
 • CWO Heerhugowaard / Alkmaar / buitengebieden: dinsdag 28 mei 2024

Data kennismakingsbijeenkomsten voor groep 8 leerlingen in hun vo-school
De week van de kennismakingsbijeenkomsten is steeds 19 dagen eerder dan de start van de zomervakantie.

Start zomervakantie regio Noord

Week van de kennismakingsbijeenkomsten

20 juli 2024

1 – 5 juli 2024

12 juli 2025 (onder voorbehoud)

23 – 27 juni 2025

Meer weten over ondersteuning voor jongeren in voortgezet (speciaal) onderwijs, bovenschoolse voorzieningen en arrangementen, klik hier.

TOP dossier
Informatie over TOP dossier

Onderzoek
Onderzoek naar succes- en risicofactoren in de overgang po-vo en 10-14

Centrale Warme Overdracht (CWO)
Voorlichtingsvideo CWO (2024)

Overzicht
VO scholen in regio Noord-Kennemerland

Trefwoorden