Doorgaande lijn: PO-VO

  • mrt 2022
  • PPO-NK - community beheer
  • ·
  • Aangepast 19 apr
  • 1
  • 1
  • 1524
Onze nieuwe beleidsdocumenten

PO-VO

Het is belangrijk dat de overgang van po naar vo voor alle kinderen zo soepel mogelijk verloopt. Daarom is een netwerkgroep 10-14 opgericht. Deze groep richt zich op jongeren in de leeftijdscategorie van 10 tot 14 jaar. Hierbij is aandacht voor de overgang van het primair naar het voortgezet onderwijs in algemene zin. En specifiek voor kwetsbare jongeren.

De netwerkgroep richt zich op pedagogische, didactische, sociaaleconomische en organisatie- en samenwerkingsvraagstukken voor jongeren in de leeftijdscategorie 10-14 jaar.

Lees hier de notitie overgang van Primair Onderwijs naar Voortgezet Onderwijs in de regio Noord-Kennemerland (alle scholen in Alkmaar, Heerhugowaard, Langedijk, Bergen en Heiloo) voor het schooljaar 2022-2023.

Data CWO schooljaar 2023/2024:

Centrale aanmeldingsweek: 25 maart t/m 31 maart 2024

CWO Alkmaar: dinsdag 21 mei 2024

CWO HHW: donderdag 23 mei 2024

CWO HHW / Alkmaar / buitengebieden: dinsdag 28 mei 2024

De week van de kennismakingsbijeenkomsten is van 1-5 juli 2024

Data kennismakingsbijeenkomsten voor groep 8 leerlingen in hun vo-school

De week van de kennismakingsbijeenkomsten is steeds 19 dagen eerder dan de start van de zomervakantie.

Start zomervakantie regio Noord

Week van de kennismakingsbijeenkomsten

22 juli 2023 (onder voorbehoud)

3 – 7 juli 2023

20 juli 2024 (onder voorbehoud)

1 – 5 juli 2024

12 juli 2025 (onder voorbehoud)

23 – 27 juni 2025

Meer weten over ondersteuning voor jongeren in voortgezet (speciaal) onderwijs, bovenschoolse voorzieningen en arrangementen, klik hier.

TOP dossier
Informatie over TOP dossier

Onderzoek
Onderzoek naar succes- en risicofactoren in de overgang po-vo en 10-14

Overzicht

Overzicht vo-scholen in regio Noord-Kennemerland (VO-gids)

Link naar informatie over de Praktijkroute vmbo (PCC) - Artikel - SWVNK (swvnoord-kennemerland.nl)

titel toegevoegd door opties
Overgang_po-vo_2022-2023.pdf okt 2022 secretariaat PPO-NK

Reacties

één reactie, 16 mei
  • Klopt het dat er nog oude documenten staan van dit schooljaar en nog niet voor schooljaar 2023/2024?

Trefwoorden