Samenwerking - Ervaringen delen met andere ouders: Buddyproject

  • mei 2022
  • PPO-NK - community beheer
  • 288
Voor iedereen

Oudersteunpunt.nl

Sinds 2019 dé plek waar ouders informatie kunnen vinden over alles wat te maken heeft met passend onderwijs en extra ondersteuning voor hun kinderen. Waar ouders elkaar ontmoeten, sparren en verbinding maken. Nieuw is het buddyproject: een palet aan ervaringen, erkenning en herkenning. In het leven geroepen voor ouders die willen praten met andere ervaringsdeskundigen.

“Hoe fijn is het als je met andere ouders in gesprek kunt die meteen snappen waar jij mee te maken hebt?” Eva Schmidt-Cnossen, regisseur van het Oudersteunpunt en aanjager van het buddyproject vertelt:

“Ouders die onze Oudercafés bezoeken of op www.oudersteunpunt.nl komen, vragen regelmatig hoe ze in contact kunnen komen met andere ouders. Vandaar dat we nu het buddyproject zijn gestart. Eerst hebben we een pilot uitgerold waarin we ervaringsdeskundige buddy’s hebben geworven en opgeleid. Die pilot was een succes, dus nu brengen we het project graag onder de aandacht!”

Zelf ben ik, naast mijn professionele rol als regisseur, óók ervaringsdeskundige op het gebied van passend onderwijs in mijn rol als ouder. Daardoor weet ik hoe fijn het is om je hart te kunnen luchten. Soms vind je even je eigen weg niet meer en dan is een gesprek met een andere ervaringsdeskundige ouder precies wat je nodig hebt. Bovendien vind ik het belangrijk dat de ouders die zich melden als ervaringsdeskundige, de juiste begeleiding krijgen. Daarom is de scholing en intervisie voor ervaringsdeskundige buddy’s opgezet.”

“Mooi om te kunnen helpen”

Inge van der Voort-Luken is betrokken geraakt bij het Oudersteunpunt doordat haar vier kinderen hoogbegaafd zijn. Inmiddels is zij ervaringsdeskundige buddy voor andere ouders van hoogbegaafde kinderen.

“Wij hebben geluk gehad. Op onze school was er een leerkracht die signaleerde dat er iets speelde en ervaring had met hoogbegaafdheid. Onze vier kinderen vertoonden ieder andere signalen: de ene ging de clown uithangen en ging ‘uit’, de ander werd thuis boos, weer een ander paste zich juist heel erg aan en bij de jongste waren we er al zo vroeg bij dat ze eerder kon starten op de basisschool.”

Zodra je kind niet meer binnen het reguliere onderwijs ‘valt’, komt er veel op je af als ouder. Je krijgt te maken met multidisciplinaire overleggen, consulenten, plusklassen, versnellen (klassen overslaan) en ‘andere’ buitenschoolse activiteiten. Je ontdekt ook: dit gaat niet meer over. En dan is het zo waardevol om met ouders te kunnen praten die in een gelijksoortige situatie zitten.

Onze kinderen maakten in plusklassen kennis met kinderen in een vergelijkbare positie en wij met andere ouders. Superfijn om een kopje koffie te kunnen doen met gelijkgestemde moeders en vaders. Waar loop jij tegenaan? Hoe heb jij dit aangepakt? Ik vind het mooi om andere ouders nu ook te helpen als ervaringsdeskundige buddy.

Tegelijkertijd kun je ook ouders helpen die op een andere manieren te maken krijgen met passend onderwijs. De extra ondersteuning die je nodig hebt omdat je niet in het reguliere systeem past, geldt voor allerlei situaties los van de specifieke problematiek van het kind. De herkenning, erkenning, de emoties en soms ook de frustraties zijn voor veel ouders gelijk.

Ik hoop dat in de toekomst meer ouders zich zullen melden als ervaringsdeskundige buddy, want wat je als ouder vooral wil, is je ei kwijt kunnen. Daarbij is het ook belangrijk dat er een klik is met de andere ouder. Dus hoe meer smaken, hoe beter!”

Van weten naar voelen

Margreth Hoek, ontwikkelaar van het Ouderschapsspel, is al vanaf het begin betrokken bij het Oudersteunpunt en de Oudercafés die daarbij horen.

“Wat ik steeds weer zie en merk, is dat verhalen vertellen en ervaringen delen ervoor zorgt dat je écht gaat voelen dat je als ouder niet alleen bent. Je weet wel: er zijn meer mensen die in een soortgelijke situatie zitten. Toch zijn weten en voelen heel verschillende dingen. Al pratend met andere ouders ontdek je nieuwe dingen en kom je tot nieuwe inzichten. Er ontstaat een gevoel van verbonden zijn.

Het buddyproject levert een belangrijke bijdrage aan het vertellen van die verhalen. Door het uitwisselen van ervaringen komt er meer rust, geruststelling en ruimte voor alle emoties waar je op dat moment mee zit. Zeker als je net te horen hebt gekregen dat jouw kind extra ondersteuning nodig heeft, als je kind thuis zit, als je net een diagnose hebt gehoord of als jouw kind de overstap gaat maken van primair naar voortgezet onderwijs is het uitwisselen van ervaringen waardevol. En het allermooist vind ik dat de vraag naar ervaringsdeskundige buddy’s bij de ouders zelf vandaan is gekomen.”

Oudersteunpunt.nl

Inge sluit af: “Ik denk heel vaak: was het Oudersteunpunt er maar eerder geweest. Want de informatie die op de website staat is enorm helpend. Voor alle ouders. Daarom hoop ik dat intern begeleiders en leerkrachten de website en de Oudercafés regelmatig onder de aandacht brengen. Je vindt er echt waardevolle informatie. Over nieuwe woorden en termen die je veel gaat horen. Over je rechten, plichten als ouder. Of over gesprekstechnieken. En nu vind je er dus ook contactinformatie als je je ei kwijt wilt bij andere ouders!”

“Via de schoolgids kwam ik in contact met het Oudersteunpunt. Daar werd verteld dat zij ook met buddy’s werken. Zo fijn om met een andere ouder te kunnen sparren. Nu voel ik mij minder alleen in mijn zoektocht.” Quote ouder.

Meer weten over het buddyproject? Zelf ervaringsdeskundige buddy worden?

We staan altijd open voor nieuwe contacten. Mail Eva via e.schmidt-cnossen@ppo-nk.nl of bel naar 06-30 38 33 32.

Trefwoorden