Bijdragen door Astrid Ottenheym MLE/ME

  • nov 2018
  • Astrid Ottenheym MLE/ME
  • 2
  • 2766

1 Inleiding Op 1 augustus 2014 is de Wet passend onderwijs ingevoerd op alle scholen in het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs (vmbo, havo en vwo), het speciaal onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. Passend onderwijs is de naam voor de nieuwe manier waarop onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, wordt georganiseerd. Door passend onderwijs kunnen meer kinderen, eventueel met extra ondersteuning, in het r...

Literatuur en onderzoek
  • nov 2018
  • Astrid Ottenheym MLE/ME
  • 1
  • 2279

Pjotr Koopman & Guuske Ledoux Consortium Evaluatie Passend Onderwijs, www.evaluatiepassendonderwijs.nl Totaalbeeld SBO evaluatie 2008-2018 We hebben de verwachting onderzocht dat de doelgroep van leerlingen in het sbo in de afgelopen jaren later instroomt in het sbo en daardoor kwetsbaarder en problematischer zou zijn geworden, maar dat het sbo desondanks leerlingen zou afleveren die succesvoller in het vo zouden zijn dan vergelijkbare leerlin...

Literatuur en onderzoek