Niveau's van ondersteuning

 • dec 2016
 • 2176
Ouders (oudersteunpunt)

Uw kind krijgt op school de ondersteuning die passend is: zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig. We evalueren regelmatig. Is er meer of juist minder nodig? Dan passen we het niveau van ondersteuning aan.

We onderscheiden vier niveaus van ondersteuning:

 • Ondersteuningsniveau 1: lichte ondersteuning als onderdeel van de basisondersteuning
 • Ondersteuningsniveau 2: extra ondersteuning binnen de school, gericht op preventie en vroegtijdig handelen
 • Ondersteuningsniveau 3: extra ondersteuning door externen
 • Ondersteuningsniveau 4: speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs, S(B)O

Basisondersteuning

Het kind ontwikkelt zich goed met het onderwijs dat de school biedt.

Ondersteuningsteam:

 • Kind
 • Ouders
 • Leerkracht

Niveau 1: lichte ondersteuning als onderdeel van de basisondersteuning

De leerkracht, intern begeleider, ouders of leerling hebben zorgen over – bijvoorbeeld – de cognitieve, lichamelijke en/of sociaal-emotionele ontwikkeling. Het kind komt daarom in de leerlingbespreking. Op basis van een brede analyse wordt er een plan opgesteld: één kind, één plan.

De school kan ervoor kiezen het TOPdossier gebruiken als hulpmiddel bij de analyse. Het kind wordt altijd een tweede keer besproken in de leerlingbespreking – ook als het goed gaat. Is de lichte ondersteuning onvoldoende? Dan wordt opgeschaald naar ondersteuningsniveau 2.

Ondersteuningsteam:

 • Kind
 • Ouders
 • Leerkracht
 • Intern begeleider

Niveau 2: extra ondersteuning binnen de school, gericht op preventie en vroegtijdig handelen

De school schakelt één van onze consulenten in. De extra ondersteuning voor het kind bestaat uit een kortdurend arrangement binnen de eigen school, ter versterking van de lichte ondersteuning. Het TOPdossier is leidraad voor de analyse, het plan, het overeenstemmingsgesprek en de evaluatie.

Ondersteuningsteam:

 • Kind
 • Ouders
 • Leerkracht
 • Intern begeleider
 • Consulent Passend primair onderwijs
 • Eventueel jeugdhulp
 • Eventueel leerkracht school met speciale deskundigheid

Niveau 3: extra ondersteuning door externen

Om aan de extra ondersteuningsbehoefte van het kind te voldoen, is het nodig dat de school gebruikmaakt van een arrangement van – bijvoorbeeld – een andere basisschool of een S(B)O óf dat de school extra ondersteuning binnenhaalt.

De ondersteuning vindt plaats binnen de eigen school, buiten school of op een andere school. Onze consulent organiseert de benodigde deskundigheid. Het TOPdossier wordt volledig ingevuld, behalve het gedeelte TLV (toelaatbaarheidsverklaring).

Ondersteuningsteam:

 • Kind
 • Ouders
 • Leerkracht
 • Intern begeleider
 • Consulent Passend primair onderwijs
 • Externe deskundige
 • Eventueel jeugdhulp
 • Eventueel intern begeleider van andere school

Niveau 4: speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs, S(B)O

Het benodigde arrangement kan alleen geboden worden door het S(B)O – voor een korte of langere periode. Vóór de toelating wordt het ondersteuningsteam versterkt met medewerkers van het S(B)O. Het TOPdossier wordt volledig ingevuld. Onze consulent brengt het in bij de toewijzingscommissie. Periodiek wordt geëvalueerd of S(B)O nog steeds het best past bij het kind.

Ondersteuningsteam:

 • Kind
 • Ouders
 • Leerkracht
 • Intern begeleider
 • Consulent Passend primair onderwijs
 • Eventueel jeugdhulp
 • Vertegenwoordiger S(B)O