Overgang naar het voortgezet onderwijs

  • dec 2016
  • 998
Ouders (oudersteunpunt)

Wij werken nauw samen met het samenwerkingsverband voor voortgezet onderwijs. Zit uw kind in groep 8? Dan dragen we hem of haar over in goed overleg. In samenspraak met u.

Alle reguliere scholen voor voortgezet onderwijs zijn in staat om leerlingen met extra onderwijsbehoeften te ondersteunen. Uw kind krijgt bijvoorbeeld lichte ondersteuning of een zogenoemde trajectvoorziening.

Als er méér nodig is

Heeft uw kind onderwijsbehoeften waaraan een reguliere school niet tegemoet kan komen? Dan kan uw kind, eventueel tijdelijk, worden verwezen naar een voorziening of het voortgezet speciaal onderwijs (vso). Hiervoor is een procedure opgesteld. De leerkracht of intern begeleider van uw school kan u daar meer over vertellen.