Wat is passend onderwijs?

Passend onderwijs is letterlijk: onderwijs dat past. Toegesneden op de behoeften van uw kind. Op de school van uw keuze. Heeft uw kind extra ondersteuning nodig? Dan kijkt de school – samen met u – hoe die ondersteuning kan worden geboden.

Soms blijkt al tijdens de aanmelding dat uw kind méér nodig heeft dan de school in eerste instantie kan bieden. Soms wordt dat pas in de midden- of bovenbouw duidelijk.

Heeft uw kind extra onderwijsbehoeften? Dan schakelt de leerkracht, intern begeleider of directeur één van onze consulenten in. Samen met u gaan we op zoek naar de beste oplossing voor uw kind. Daarbij hanteren we een duidelijk omschreven werkwijze.

Passend onderwijs maak je samen
Alle basisscholen en scholen voor speciaal (basis)onderwijs in Noord-Kennemerland werken samen in 8 werkgebieden. De 14 betrokken schoolbesturen zorgen voor een dekkend onderwijsaanbod.

Belangrijke partners zijn jeugdhulp en de gemeenten. We zijn met elkaar verbonden, zodat we optimaal aansluiten op uw kind.

Zorgplicht
Wanneer u uw kind aanmeldt bij een school, geldt de zorgplicht. Samen met u bekijkt de school wat uw kind nodig heeft. Als er extra ondersteuning nodig is, schakelt de school één van onze consulenten in. Deze zorgt ervoor dat alle stappen in de juiste volgorde worden gezet, zodat uw kind passend onderwijs krijgt op de school van aanmelding of op een andere school. Meer weten? Lees de memo over Zorgplicht.

Niveau's van ondersteuning

dec 2016 | in Ouders (oudersteunpunt)

Uw kind krijgt op school de ondersteuning die passend is: zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig. We evalueren regelmatig. Is er meer of juist minder nodig? Dan passen we het niveau van ondersteuning aan.

Partners jeugdhulp en gemeenten

Passend onderwijs maken we samen. Samen met u, uw kind, de school én jeugdhulp. Vanaf 2015 zijn de gemeenten daar verantwoordelijk voor. In onze regio werken we samen met de gemeenten Alkmaar, Bergen, Heerhugowaard, Heiloo en Langedijk. We weten elkaar goed te vinden.

Overgang naar het voortgezet onderwijs

dec 2016 | in Ouders (oudersteunpunt)

Wij werken nauw samen met het samenwerkingsverband voor voortgezet onderwijs. Zit uw kind in groep 8? Dan dragen we hem of haar over in goed overleg. In samenspraak met u.

Verschil van mening

dec 2016 | in Ouders (oudersteunpunt) | 1 reactie

Een klacht betekent dat er mogelijk onduidelijkheid bestaat over de juiste ondersteuning voor uw kind, de communicatie of onze dienstverlening.

Websites

Speciaal voor ouders/verzorgers zijn de volgende sites ook interessant:

Elk kind heeft recht op goed onderwijs dat aansluit bij de onderwijsbehoeften.