Zoekresultaten

  • 1. Aantal leerlingen Samen met de gemeenten van regio Alkmaar ondersteunen we scholen, kinderen en ouders bij het bieden van passend onderwijs, zorg en opvoeding. Dit doen we voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar. Ons streven is dat kinderen opgroeien in hun natuurlijke omgeving op een reguliere basisschool. Als dat – ondanks alle inspanningen – niet lukt, gaan we met ouders en school op zoek naar een andere onderwijsplek, bijvoorbeeld een school voor speciaal (basis)onderwijs. In ...

  • Ons streven is dat kinderen opgroeien in hun natuurlijke omgeving op een reguliere basisschool. Er is landelijk sprake van een daling van leerlingaantallen in het regulier basisonderwijs. Dit zien we ook in onze regio. Waar ons samenwerkingsverband in 2011-2012 nog 22.159 leerlingen in het basisonderwijs telde, is het aantal leerlingen in 2020-2021 gedaald naar 19.942 leerlingen. De ontwikkeling van het leerlingaantal vanaf 2011 tot heden is in onderstaande grafiek weergegeven, gevolgd ...

  • Als – ondanks alle inspanningen – regulier onderwijs niet lukt, gaan we met ouders en school op zoek naar een andere onderwijsplek. In onze regio zijn verschillende voorzieningen, zoals scholen voor speciaal (basis) onderwijs. Landelijk zien we dat het leerlingenaantal in het speciaal (basis) onderwijs stijgt. Dit komt ook overeen met de trend binnen PPO-NK. De afgelopen jaren hebben we hier actief op geanticipeerd maar dit laat zich nog terug zien in een daling van de cijfers. Na een const...

  • Verwijzing van leerlingen naar schooltype. Onderstaande tabel toont het percentage leerlingen dat binnen het samenwerkingsverband van school/schoolsoort is veranderd gedurende het schooljaar. Bron: Dashboard Passend Onderwijs/ DUO Verplaatsingen binnen het BAO - SBO Uit onderstaande grafiek zien we het percentage leerlingen dat binnen het samenwerkingsverband van het BAO naar het SBO gaan. Het percentage ligt rondom het landelijk gemiddelde. Bron: Dashboard Passend Onderwijs/ DUO De onder...

  • Schoolweging De complexiteit van de leerling populatie kan indirect een indicatie geven over de te verwachten ondersteuning- en zorgbehoefte van de leerlingenpopulatie op een betreffende school. De mate van complexiteit worden weergegeven in een schoolwegingsgetal. De schaal van schoolweging loopt voor de scholen binnen onze regio van 20 voor minder complexe leerling populaties tot 40 voor complexe leerling populaties. Een gemiddelde van 3 schooljaren wordt gebruikt om een stabiel beeld van s...

  • Samenvatting - 3e trimester rapportage DOEL 1 – Perspectief voor ieder kind 1. Aantal leerlingen Samen met de gemeenten van regio Alkmaar ondersteunen we scholen, kinderen en ouders bij het bieden van passend onderwijs, zorg en opvoeding. Dit doen we voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar. Ons streven is dat kinderen opgroeien in hun natuurlijke omgeving op een reguliere basisschool. Als dat – ondanks alle inspanningen – niet lukt, gaan we met ouders en school op zoek naar een and...