• mrt 2023
 • secretariaat PPO-NK
 • 3
 • 602

Aan: Taalvoorzieningen in het Primair Onderwijs Van: Netwerkgroep Nieuwkomers PO-VO samenwerkingsverband PPO-NK en samenwerkingsverband vo/vso Noord-Kennemerland. De netwerkgroep nieuwkomers po-vo beleid heeft als kerntaak om de overgang van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs voor nieuwkomersleerlingen in onze regio zo soepel mogelijk te laten verlopen en hier (beleids)afspraken over te maken. Betreft: Nieuwkomersleerlingen, d...

secretariaat PPO-NK
Onze nieuwe beleidsdocumenten
 • nov 2022
 • secretariaat PPO-NK
 • 2
 • 726

Conform de meerjarenbegroting, begroting en het Ondersteuningsplan kennen we jaarlijks middelen toe voor scholen. Voor basisscholen worden middelen maandelijks uitgekeerd, deels voor de kwaliteit van de basis ondersteunings- structuur en voor de overgangsregeling extra ondersteuning op de basisschool. In de overzichten is te vinden hoeveel geld aan het schoolbestuur wordt overgemaakt en de bedragen per school.

secretariaat PPO-NK
Onze nieuwe beleidsdocumenten
 • okt 2022
 • PPO-NK - community beheer
 • 213

Ogen van India - Hoofdfilm (Ondertiteld) - YouTube

https://youtu.be/-vaHUgoZiOM

India is 14 jaar en wil maar ????n ding: leren. Ze heeft 24/7 zorg nodig en kan niet praten. Toch...

PPO-NK - community beheer
Onze nieuwe beleidsdocumenten
 • okt 2022
 • PPO-NK - community beheer
 • 219

video Buiten gewoon leren (BGL) jonge kind Landzijde - 1920x1080px 2 - YouTube

https://youtu.be/z4MRB7ZaHd4

???Buiten Gewoon Leren??? - pilotjaar (2018-2019) en projectjaar (2019-2020) - Samenwerkingspartn...

PPO-NK - community beheer
Onze nieuwe beleidsdocumenten
 • apr 2022
 • PPO-NK - community beheer
 • 1
 • 397

Passend onderwijs gaat vooral om dienstbaarheid en vertrouwen; alle deelnemers aan ons netwerk maken het verschil. We hebben permanent aandacht voor kwaliteit. Met een heldere beleidscyclus ('plan, do, study, act') zorgen wij ervoor dat we de goede dingen doen en dat we ons blijven ontwikkelen. We maken kwaliteit zichtbaar en we leren en ontwikkelen via dialoog. Het samen werk maken van passend onderwijs en het strategisch perspectief - op all...

PPO-NK - community beheer
Onze nieuwe beleidsdocumenten
 • apr 2022
 • PPO-NK - community beheer
 • 270

Het landelijke inspiratienetwerk Met Andere Ogen is gestart vanuit een verlangen vanuit onderwijsveld, jeugdhulp-zorgbranches, client-/ ouderorganisaties en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, om door het verbeteren en versterken van de samenwerking , een 'ecosysteem' rond het kind, bij te dragen aan betere ontwikkelkansen voor elk kind. Dat vraagt soms met andere ogen kijken, belemmeringen wegnemen en elkaar helpen om inclusiviteit mogel...

PPO-NK - community beheer
Onze nieuwe beleidsdocumenten
 • apr 2022
 • PPO-NK - community beheer
 • 284

De interne organisatie van PPO-NK is als volgt opgebouwd. Vast in de formatie Directeur-bestuurder Regisseur kwaliteit & bedrijfsvoering Medewerker kwaliteit Management assistente Consulenten Passend Onderwijs Flexibele schil (op basis van inhuur of detachering) Controller Projectleiders Ambulant begeleider Nieuwkomers Inclusieondersteuners HB-coördinatoren.

PPO-NK - community beheer
Onze nieuwe beleidsdocumenten
 • apr 2022
 • PPO-NK - community beheer
 • 301

Ons samenwerkingsverband bestaat uit: 95 basisscholen (bao) 3 speciale basisscholen (sbo) 4 scholen voor speciaal onderwijs (so) De scholen zijn verdeeld in werkgebieden. Bekijk hier onze scholen of ga naar de landelijke website scholenopdekaart.nl

PPO-NK - community beheer
Onze nieuwe beleidsdocumenten

Onze nieuwe beleidsdocumenten

Onze nieuwe beleidsdocumenten

Zoek

Recent actief

secretariaat PPO-NK
PPO-NK - community beheer
Regisseur kwaliteit & bedrijfsvoering
Janneke Oosterman
Astrid Ottenheym MLE/ME
m. vd Leest
Wytze Niezen
Sylvia Versteeg
Marre Kunst
Duncan Baumbach

Over deze groep

Aanpassing indeling beleidsdocumenten aan het nieuwe ondersteuningsplan

 • status: publiek
 • gestart op: okt 2021
 • 6 leden
 • 93 bijdragen