• mrt 2023
 • secretariaat PPO-NK
 • 3
 • 280

Aan: Taalvoorzieningen in het Primair Onderwijs Van: Netwerkgroep Nieuwkomers PO-VO samenwerkingsverband PPO-NK en samenwerkingsverband vo/vso Noord-Kennemerland. De netwerkgroep nieuwkomers po-vo beleid heeft als kerntaak om de overgang van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs voor nieuwkomersleerlingen in onze regio zo soepel mogelijk te laten verlopen en hier (beleids)afspraken over te maken. Betreft: Nieuwkomersleerlingen, d...

Onze nieuwe beleidsdocumenten
 • nov 2022
 • secretariaat PPO-NK
 • 2
 • 470

Conform de meerjarenbegroting, begroting en het Ondersteuningsplan kennen we jaarlijks middelen toe voor scholen. Voor basisscholen worden middelen maandelijks uitgekeerd, deels voor de kwaliteit van de basis ondersteunings- structuur en voor de overgangsregeling extra ondersteuning op de basisschool. In de overzichten is te vinden hoeveel geld aan het schoolbestuur wordt overgemaakt en de bedragen per school.

Onze nieuwe beleidsdocumenten
 • okt 2022
 • PPO-NK - community beheer
 • 117

Ogen van India - Hoofdfilm (Ondertiteld) - YouTube

https://youtu.be/-vaHUgoZiOM

India is 14 jaar en wil maar ????n ding: leren. Ze heeft 24/7 zorg nodig en kan niet praten. Toch...

Onze nieuwe beleidsdocumenten
 • okt 2022
 • PPO-NK - community beheer
 • 126

video Buiten gewoon leren (BGL) jonge kind Landzijde - 1920x1080px 2 - YouTube

https://youtu.be/z4MRB7ZaHd4

???Buiten Gewoon Leren??? - pilotjaar (2018-2019) en projectjaar (2019-2020) - Samenwerkingspartn...

Onze nieuwe beleidsdocumenten
 • apr 2022
 • PPO-NK - community beheer
 • 1
 • 247

Passend onderwijs gaat vooral om dienstbaarheid en vertrouwen; alle deelnemers aan ons netwerk maken het verschil. We hebben permanent aandacht voor kwaliteit. Met een heldere beleidscyclus ('plan, do, study, act') zorgen wij ervoor dat we de goede dingen doen en dat we ons blijven ontwikkelen. We maken kwaliteit zichtbaar en we leren en ontwikkelen via dialoog. Het samen werk maken van passend onderwijs en het strategisch perspectief - op all...

Onze nieuwe beleidsdocumenten
 • apr 2022
 • PPO-NK - community beheer
 • 183

Het landelijke inspiratienetwerk Met Andere Ogen is gestart vanuit een verlangen vanuit onderwijsveld, jeugdhulp-zorgbranches, client-/ ouderorganisaties en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, om door het verbeteren en versterken van de samenwerking , een 'ecosysteem' rond het kind, bij te dragen aan betere ontwikkelkansen voor elk kind. Dat vraagt soms met andere ogen kijken, belemmeringen wegnemen en elkaar helpen om inclusiviteit mogel...

Onze nieuwe beleidsdocumenten
 • apr 2022
 • PPO-NK - community beheer
 • 174

De interne organisatie van PPO-NK is als volgt opgebouwd. Vast in de formatie Directeur-bestuurder Regisseur kwaliteit & bedrijfsvoering Medewerker kwaliteit Management assistente Consulenten Passend Onderwijs Flexibele schil (op basis van inhuur of detachering) Controller Projectleiders Ambulant begeleider Nieuwkomers Inclusieondersteuners HB-coördinatoren.

Onze nieuwe beleidsdocumenten
 • apr 2022
 • PPO-NK - community beheer
 • 196

Ons samenwerkingsverband bestaat uit: 95 basisscholen (bao) 3 speciale basisscholen (sbo) 4 scholen voor speciaal onderwijs (so) De scholen zijn verdeeld in werkgebieden. Bekijk hier onze scholen of ga naar de landelijke website scholenopdekaart.nl

Onze nieuwe beleidsdocumenten

Onze nieuwe beleidsdocumenten

Onze nieuwe beleidsdocumenten

Zoek

Recent actief

Over deze groep

Aanpassing indeling beleidsdocumenten aan het nieuwe ondersteuningsplan

 • status: publiek
 • gestart op: okt 2021
 • 6 leden
 • 92 bijdragen