Werkwijze

Om uw kind passend onderwijs te bieden, hanteren alle scholen in Noord-Kennemerland dezelfde werkwijze. Daardoor kunnen ze goed samenwerken. Een belangrijk hulpmiddel is het TOPdossier.

Heeft uw kind extra ondersteuning nodig? Dan bepalen de leerkracht en intern begeleider samen welk niveau van ondersteuning passend is. Indien nodig schakelen ze daarbij één van onze consulenten in.

Overleg tussen school en u

We bespreken zorgvuldig wat uw kind precies nodig heeft. Wie is uw kind als persoon? Wat gaat er goed? Wat gaat er minder goed? Wat is er nodig om te zorgen dat het beter gaat? In het zogeheten multidisciplinair overleg (MDO) bent u een belangrijke gesprekspartner. Hierbij is ook één van onze consulenten aanwezig.

Overleg met uw kind

Steeds meer scholen betrekken ook uw kind bij het overleg. Kinderen zijn vaak goed in staat om zelf te vertellen wat ze nodig hebben.

Overleg met andere professionals

Soms worden er ook andere professionals betrokken bij het MDO. Bijvoorbeeld medewerkers van jeugdhulp of zorginstellingen. Iedereen brengt zijn eigen gezichtspunt in. Zo ontstaat een gezamenlijk plan voor de juiste vervolgstappen.

TOP dossier

dec 2016 | in Onze Werkwijze

TOP dossier is een werkdocument dat de school en leerkracht praktische handvatten biedt om een leerling effectief te ondersteunen. Als ouder wordt u actief betrokken bij het invullen van het TOP dossier.

Alle scholen en samenwerkende instanties zoals jeugdhulp en zorg werken met het TOP dossier – vanuit de gedachte: één kind, één plan.

​Werkgebieden

dec 2016 | in Onze Werkwijze

Kinderen in Noord-Kennemerland krijgen passend onderwijs dicht bij huis: in 8 wijk- en dorpsgerichte werkgebieden werken alle scholen samen, over de muren van de schoolbesturen heen. De scholen bundelen hun krachten, wisselen kennis uit en weten van elkaar welke expertise er is.