Inspectie vh Onderwijs rapport - Terug naar leren

 • nov 2021
 • PPO-NK - community beheer
 • ·
 • Aangepast nov 2021
 • 2
 • 1633
PPO-NK - community beheer
Nieuwsberichten
 • secretariaat PPO-NK

Om het thuiszitten van leerlingen vaker te voorkomen en te verhelpen met een onderwijs-zorgarrangement, moet sneller erkend worden dat specialistische hulp nodig is. Dat schrijven de Inspectie van het Onderwijs en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in hun rapport Terug naar leren.

Het komt nog te vaak voor dat scholen te laat starten met een onderwijs-zorgarrangement (oza) omdat leraren niet durven te erkennen dat ze handelingsverlegen zijn. Daardoor verergert de problematiek. Het is volgens de inspecties daarom belangrijk om te investeren in de kennis en kunde van medewerkers.

Ook moet voor een goede integrale aanpak de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp verbeteren. Om dit te bereiken moet de school het samenwerkingsverband passend onderwijs sneller inschakelen. Daarnaast is het cruciaal dat gemeenten beter sturen op het voorkomen van uitval, door jeugdhulp binnen de school of een oza in te zetten voordat een leerling uitvalt.

Knelpunt

Een belangrijk knelpunt bij oza’s is de gescheiden financiering. Hoewel uit het rapport blijkt dat samenwerking cruciaal is om een integraal aanbod te verzorgen, gaat de bekostiging uit van de gescheiden werelden van onderwijs en zorg. Dat vertraagt de start van maatwerktrajecten, terwijl snel starten juist belangrijk is. Om te komen tot een meer geïntegreerde aanpak adviseren de inspecties om het mogelijk te maken dat onderwijsbekostiging ook buiten de school ingezet wordt.

Bron: Inspectie van het Onderwijs

Bezoek Buiten Gewoon Leren

Op 11 januari 2021 bezochten de Inspecties Onderwijs en Gezondheidszorg/ Jeugd de pilot Buiten Gewoon Leren (BGL). Het bezoek was onderdeel van een landelijk thema-onderzoek naar OZA’s. Het inspectiebezoek vond plaats op twee onderwijszorgboerderijen: Oostwijk in Zuid-Schermer en Polderpracht te Oterleek. Op beide locaties is er met alle betrokkenen gesproken en zijn lessen geobserveerd. In maart wordt het landelijke thema-onderzoek naar OZA’s afgerond. De samenwerkende partijen hebben gevraagd om landelijke erkenning van deze vorm van OZA en een aanpassing van de wet- en regelgeving en financiën. Voor een uitgebreid verslag van het bezoek Lees hier meer

Met hun bezoek brachten de Inspectie van het Onderwijs en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd de diversiteit van de OZA’s in beeld en onderzochten zij welke factoren tot succes leiden bij de OZA’s. Bij deze OZA’s worden leerlingen opgevangen die uit dreigen te vallen uit het reguliere onderwijs. In de OZA’s worden zorg en onderwijs gecombineerd met de bedoeling dat een kind of jongere weer voldoende welbevinden en zelfvertrouwen krijgt om weer aan het onderwijs deel te nemen.

De inspecties hebben bekeken wat de succesfactoren zijn:

 • een integraal aanbod van onderwijs en hulp op een plek, uitgevoerd door een vast team met een variatie in expertise;
 • samenwerking van alle betrokken partijen (school van inschrijving, samenwerkingsverband, jeugdhulpverlening en OZA); -
 • een duidelijke regievoering over het integrale aanbod voor het kind en het gezin;
 • een snelle start van het traject;
 • doelgericht werken aan terugkeer van de leerling naar het onderwijs.

Een belangrijk knelpunt is de gescheiden financiering van zorg en onderwijs.

Lees hier onder de samenvatting of het hele rapport