Conferentie Samen op weg naar inclusiever onderwijs - een impressie

  • sep 2022
  • PPO-NK - community beheer
  • 1207
PPO-NK - community beheer
Nieuwsberichten
  • secretariaat PPO-NK

De beweging naar inclusief onderwijs leeft. We zijn ons steeds meer bewust van de impact op kinderen wanneer ze niet (meer) in de eigen buurt naar school kunnen gaan. Ook ontdekken we meer en meer de waarde van opgroeien en leren in een omgeving waar alle kinderen welkom zijn en meedoen.

Dat was 28 september het onderwerp van de conferentie 'Samen op weg naar inclusief onderwijs' in theater Cool kunst en cultuur in Heerhugowaard. Het was whole system in the theater!

Onze interacties met kinderen, ouders, onderwijs- en zorgprofessionals, ambtenaren en wethouders stond centraal waarmee het model van Bronfenbrenner letterlijk tot leven kwam !

Het was een dag van Inspiratie, samen nadenken, begrijpen van ieders zorgen en wat exclusie met je doet, stoutmoedigheid om je kwetsbaarheid te tonen, het niet weten, samen onderzoeken, betekenis verlenen en samen ontwerpen. Inclusie, een ethisch project, in de woorden van Beno Schraepen, dat vraagt om kwetsbaarheid, onderzoek en gesprek (Jana Vyrastekova) en niet het beslechten van problemen maar kijken hoe je hindernissen kunt weghalen (Lara Monteagudo Tubau).

Het was een rijke dag! Dank allen voor jullie betrokkenheid en inspiratie.

Astrid Ottenheym, directeur bestuurder PPO-NK


Aan het eind kwamen vragen over hoe kunnen we dit verder verspreiden in onze regio. Daar zijn we nu mee aan de slag en ook dit doen we samen. Wordt vervolgd

Trefwoorden