Blader door bijdragen

 • nov 2021
 • PPO-NK - community beheer
 • 348

Binnen de regio Noord-Kennemerland benadrukken netwerkpartners die betrokken zijn bij onze jeugdigen het belang van goede samenwerking. Dit zien we op veel plekken en op verschillende niveaus in het dekkend netwerk terug. Op bestuurlijk–strategisch niveau wordt het belang van goede samenwerking benadrukt in gedeelde ambities en afspraken die zijn vastgelegd in een aantal strategische documenten en processen. De afspraken en ambities geven kade...

PPO-NK - community beheer
Jaarverslag 20|21 - Toekomst
 • sep 2021
 • PPO-NK - community beheer
 • 316

Het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Noord-Kennemerland is opgedeeld in acht werkgebieden. Ieder werkgebied heeft zijn eigen budget voor arrangementen. Een deel van dit budget is bedoeld voor innovatieprojecten. Met deze projecten willen wij inspelen op gezamenlijke behoeften en belangrijke thema's die spelen binnen het werkgebied. Vanuit de Netwerkgroep Werkgebieden zijn vragen gesteld over de hoogte van het innovatiebudget per ...

PPO-NK - community beheer
Jaarverslag 20|21 - Toekomst
 • sep 2021
 • PPO-NK - community beheer
 • 350

Innovatie en ontwikkeling zijn nodig om een antwoord te blijven geven op alle toekomstige vragen en om een blijvend dekkend netwerk in onderwijs en ondersteuning te realiseren. Het samenspel van professionals, onderwijs en zorg en het samenspel tussen regulier, speciaal onderwijs en andere voorzieningen bepaalt of we op elke ondersteuningsvraag een passend antwoord hebben. De kern van passend onderwijs is dat we los van regels en protocollen z...

PPO-NK - community beheer
Jaarverslag 20|21 - Toekomst
 • mei 2020
 • PPO-NK - community beheer
 • 467

Elk werkgebied heeft zijn eigen budget voor arrangementen. Een deel van dit budget is bedoeld voor innovatieprojecten. Middels deze projecten willen wij inspelen op gezamenlijke behoeften en belangrijke thema's die spelen binnen het werkgebied. De ambitie is gesteld om aan het eind van 2021 15% van het budget in te zetten voor innovatie. In het schooljaar 2019-2020 is in totaal € 46.779 euro uitgegeven aan innovatieprojecten. Dit bedrag geeft...

PPO-NK - community beheer
Jaarverslag 19|20 - Toekomst
 • mei 2020
 • PPO-NK - community beheer
 • 511

Innovatie en ontwikkeling zijn nodig om een antwoord te blijven geven op alle toekomstige vragen en om een blijvend dekkend netwerk in onderwijs en ondersteuning te realiseren. Het samenspel van professionals onderwijs en zorg en het samenspel tussen regulier, speciaal onderwijs en andere voorzieningen bepaalt of we op elke ondersteuningsvraag een passend antwoord hebben. De kern van passend onderwijs is dat we los van regels en protocollen z...

PPO-NK - community beheer
Jaarverslag 19|20 - Toekomst
 • dec 2019
 • PPO-NK - community beheer
 • 886

Samenvatting In het 3e trimester van dit schooljaar is in alle geledingen veel tijd en energie besteed aan de gevolgen rond de coronacrisis. Het is bewonderenswaardig hoe dit is opgepakt in het onderwijsveld! De scholen hebben een megaklus verricht door alle werkzaamheden om te zetten naar online lesgeven, online vergaderen, noodopvang regelen en gelijktijdig contacten te onderhouden met kinderen met meer ondersteuningsbehoefte. Veel MDO’s zij...

PPO-NK - community beheer
Samen voor kwaliteit 2019-2020
 • nov 2019
 • PPO-NK - community beheer
 • 913

Het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Noord-Kennemerland is opgedeeld in acht werkgebieden. Ieder werkgebied heeft zijn eigen budget voor arrangementen. Een deel van dit budget is bedoelt voor innovatieprojecten. Middels deze projecten willen wij inspelen op gezamenlijke behoeften en belangrijke thema's die spelen binnen het werkgebied. De ambitie is gesteld om aan het eind van 2021 15% van het budget in te zetten voor innovatie. ...

PPO-NK - community beheer
Samen voor kwaliteit 2019-2020
 • nov 2019
 • PPO-NK - community beheer
 • 755

Het is belangrijk om lacunes tijdig te signaleren in ons dekkend netwerk. Ook voor de thuiszitters zijn er diverse mogelijkheden om maatwerk te bieden. We voorkomen hiermee dat leerlingen tussen wal en schip vallen. Om een dekkend netwerk te blijven bieden, zijn er binnen onze regio verschillende speciale voorzieningen opgezet, waarin onderwijs en zorg samenwerken. Deze speciale voorzieningen starten vaak als pilot. Bij succes groeien ze uit ...

PPO-NK - community beheer
Samen voor kwaliteit 2019-2020
 • nov 2019
 • PPO-NK - community beheer
 • 837

Als aan de onderwijsbehoeften en ontwikkeldoelen van een kind het best tegemoet wordt gekomen in het speciaal (basis) onderwijs of op een speciale voorziening, dan wordt de route van toewijzing gevolgd. Tijdens deze route stelt het multidisciplinair overleg (mdo) de noodzaak van toewijzing vast in het TOP dossier van het kind. De toewijzingscommissie van het samenwerkingsverband bekijkt of het kind toelaatbaar is door de kwaliteit en onderbouw...

PPO-NK - community beheer
Samen voor kwaliteit 2019-2020
 • nov 2019
 • PPO-NK - community beheer
 • 701

In sommige situaties is het niet direct duidelijk welke ondersteuning het beste is voor een kind of is een situatie vastgelopen en is er geen directe oplossing voor handen. In deze gevallen is het wenselijk dat er een tijdelijke observatie- en interventieplaatsing in het speciaal (basis) onderwijs (S(B)O) mogelijk is, zodat zorgvuldig kan worden bepaald wat de beste vervolgstap is voor het kind. In het schooljaar 2019-2020 hebben 16 leerlingen...

PPO-NK - community beheer
Samen voor kwaliteit 2019-2020