Blader door bijdragen

 • mei 2021
 • PPO-NK - community beheer
 • 236

Hoofdstukken Consulentenoverleg Denktank > 'de Verdieping' Netwerkgroep Samen Leren Leven In 2020 is de NWG Samen Leren Leven van start gegaan. Met elkaar willen we van gedachten wisselen hoe wij Inclusief Onderwijs kunnen vormgeven in het hedendaagse onderwijs. Inmiddels hebben we onze missie en visie uitgewerkt. Hierin dragen wij uit dat wij vinden dat elk kind moet kunnen opgroeien in zijn natuurlijke omgeving. Bij voorkeur in hun wijk....

PPO-NK - community beheer
Samen voor kwaliteit 2021-2022
 • mei 2021
 • PPO-NK - community beheer
 • 257

Passend onderwijs en jeugdhulp gaan hand in hand, zodat elke leerling het onderwijs en zorg krijgt die nodig zijn. De afgelopen jaren is er veel overleg geweest tussen de samenwerkingsverbanden PO en VO, schoolbesturen en de gemeenten Alkmaar, Bergen, Heerhugowaard, Heiloo en Langedijk. Het resultaat daarvan was de transformatieagenda passend onderwijs-jeugdhulp met een gezamenlijke visie. Kernwoorden: investeren in de samenwerking met ouders,...

PPO-NK - community beheer
Samen voor kwaliteit 2021-2022
 • mei 2021
 • PPO-NK - community beheer
 • 236

We delen kennis, inspireren elkaar en werken samen via ons online samenwerkingsplatform (community). Het voortbouwen op bepaalde thema's in de vorm van netwerkgroepen gebeurt op deze centrale ontmoetings- en werkplaats. De community wordt continu bijgewerkt door de medewerkers van het swv. De community is flexibel, zodat elke netwerkgroep zijn eigen indeling kan maken. "It takes a community to raise a child." In netwerkgroepen wordt actief sam...

PPO-NK - community beheer
Samen voor kwaliteit 2021-2022
 • jun 2020
 • PPO-NK - community beheer
 • 465

PPO-NK is een organisatie netwerk. Het werk brengt met zich mee dat we met veel uiteenlopende doelgroepen communiceren. Per doelgroep wordt steeds goed nagedacht over informatiebehoefte, boodschap en middel. Community Ons belangrijkste communicatiekanaal is de entree pagina van de community: www.ppo-nk.nl De entreepagina is in het 1e trimester vernieuwd en er zijn naast de inhoudelijke groepen meer informatieve rubrieken toegevoegd o.a. nieu...

PPO-NK - community beheer
Samen voor kwaliteit 2020-2021
 • jun 2020
 • PPO-NK - community beheer
 • 524

Netwerkgroep Samen Leren Leven In 2020 is de NWG Samen Leren Leven van start gegaan. Met elkaar willen we van gedachten wisselen hoe wij Inclusief Onderwijs kunnen vormgeven in het hedendaagse onderwijs. De netwerkgroep is doorontwikkeld vanuit de PPO-NK conferentie 'Ik maak verschil voor ons' uit 2019. Hier kun je deze conferentie terugkijken. Inmiddels hebben we onze missie en visie uitgewerkt. Hierin dragen wij uit dat wij vinden dat elk ki...

PPO-NK - community beheer
Samen voor kwaliteit 2020-2021
 • jun 2020
 • PPO-NK - community beheer
 • 567

Passend onderwijs en jeugdhulp gaan hand in hand, zodat elke leerling het onderwijs en zorg krijgt die nodig zijn. De afgelopen jaren is er veel overleg geweest tussen de samenwerkingsverbanden PO en VO, schoolbesturen en de gemeenten Alkmaar, Bergen, Heerhugowaard, Heiloo en Langedijk. Het resultaat daarvan was de transformatieagenda passend onderwijs-jeugdhulp met een gezamenlijke visie. Kernwoorden: investeren in de samenwerking met ouders,...

PPO-NK - community beheer
Samen voor kwaliteit 2020-2021
 • jun 2020
 • PPO-NK - community beheer
 • 553

We delen kennis, inspireren elkaar en werken samen via ons online samenwerkingsplatform (community). Het voortbouwen op bepaalde thema's in de vorm van netwerkgroepen gebeurt op deze centrale ontmoetings- en werkplaats. De community wordt continu bijgewerkt door de medewerkers van het swv. De community is flexibel, zodat elke netwerkgroep zijn eigen indeling kan maken. "It takes a community to raise a child." In netwerkgroepen wordt actief s...

PPO-NK - community beheer
Samen voor kwaliteit 2020-2021
 • okt 2019
 • PPO-NK - community beheer
 • 659

PPO-NK is een netwerkorganisatie. Het werk brengt met zich mee dat we met veel uiteenlopende doelgroepen communiceren. Per doelgroep wordt steeds goed nagedacht over informatiebehoefte, boodschap en middel. Er is een stijging (schooljaar 2015-2016 totaal van 47, 2016-2017 totaal van 297, 2017-2018 totaal van 442, 2018-2019 totaal van 530) te zien in mensen die gebruik maken van de community. Tevens vond dit jaar een regiogesprek plaats met de ...

PPO-NK - community beheer
Jaarverslag 18|19 - SLL
 • okt 2019
 • PPO-NK - community beheer
 • 2
 • 719

Passend onderwijs kan voor een aantal kinderen niet zonder passende zorg. Een naadloze verbinding tussen zorg en onderwijs is dan ook belangrijk. Sinds 2016 werken de gemeenten Alkmaar, Bergen, Heerhugo­waard, Heiloo en Langedijk en de samenwerkingsverbanden PO en VO met een gezamenlijke Uitvoeringsagenda. De samenwerking met de gemeenten heeft het afgelopen jaar sterk in het teken staan van de afspraak die op de conferentie Samen Leren Leven ...

PPO-NK - community beheer
Jaarverslag 18|19 - SLL
 • okt 2019
 • PPO-NK - community beheer
 • 696

Via ons online samenwerkingsplatform (community) werken we samen, delen we elkaars kennis en inspireren we elkaar. Het is de centrale ontmoetings- en werkplaats voor onze regio om voort te bouwen op bepaalde thema's in de vorm van netwerkgroepen. De community bouwt zich organisch uit en wordt begeleid door een moderator en consulenten. "It takes a community to raise a child." Ons samenwerkingsverband telt zo'n 13 netwerkgroepen. Hierin werken...

PPO-NK - community beheer
Jaarverslag 18|19 - SLL
 • dec 2018
 • PPO-NK - community beheer
 • 1441

Daar waar een leerling op lichamelijke of psychische gronden niet in staat is om een school of instelling te bezoeken, biedt de leerplichtwet ruimte voor vrijstellingen. Met Artikel 5a zijn jongeren vrijgesteld van de leerplichtwet en staan niet meer ingeschreven op een school of instelling, waardoor het onderwijs geen zicht meer heeft op de mogelijke (beperkte) leerbaarheid. Het aantal artikel 5a vrijstellingen is stabiel. Bij dreigende thui...

PPO-NK - community beheer
Samen voor kwaliteit 2018-2019
 • dec 2018
 • PPO-NK - community beheer
 • 1059

Elk kind heeft recht op onderwijs, een plek waar het zich kan ontwikkelen. Om dat voor elkaar te krijgen moeten onderwijs en gemeenten (jeugdhulp) in Noord-Kennemerland intensiever samenwerken. Samen met leerlingen en ouders moeten alle partijen op zoek naar creatieve oplossingen voor kinderen die een extra steuntje nodig hebben. Het is belangrijk het belang van de eigen instelling ondergeschikt te maken aan dat van de leerling. Dat was een ...

PPO-NK - community beheer
Samen voor kwaliteit 2018-2019
 • dec 2018
 • PPO-NK - community beheer
 • 1126

Het Passend Onderwijs Café is een plek waar ouders en (onderwijs)professionals elkaar ontmoeten rondom passend onderwijs. Het heeft als doel om de samenwerking tussen school en ouders te versterken door met elkaar in gesprek te zijn over thema's die raken aan passend onderwijs. Dit jaar zijn er twee passend onderwijs café's georganiseerd. In het eerste café stond de samenwerking tussen ouders en school centraal, cruciaal daarbij is dat de same...

PPO-NK - community beheer
Samen voor kwaliteit 2018-2019
 • dec 2018
 • PPO-NK - community beheer
 • 980

PPO-NK is een netwerkorganisatie. Het werk brengt met zich mee dat we met veel uiteenlopende doelgroepen communiceren. Per doelgroep wordt steeds goed nagedacht over informatiebehoefte, boodschap en middel. Er is een stijging te zien in mensen die gebruik maken van de community. Tevens vond dit jaar een regiogesprek plaats met de minister, is er veel gecommuniceerd middels nieuwsberichten en artikelen en is de nieuwe governance in werking getr...

PPO-NK - community beheer
Samen voor kwaliteit 2018-2019
 • dec 2018
 • PPO-NK - community beheer
 • 994

Passend onderwijs kan voor een aantal kinderen niet zonder passende zorg. Een naadloze verbinding tussen zorg en onderwijs is dan ook belangrijk. Sinds 2016 werken de gemeenten Alkmaar, Bergen, Heerhugo­waard, Heiloo en Langedijk en de samenwerkingsverbanden PO en VO met een gezamenlijke transformatieagenda. De verbinding van onderwijs en jeugd is complex door de vele wetgeving en diverse financiële stromen. De belangen lopen niet altijd over...

PPO-NK - community beheer
Samen voor kwaliteit 2018-2019
 • dec 2018
 • PPO-NK - community beheer
 • 1132

Via ons online samenwerkingsplatform (community) werken we samen, delen we elkaars kennis en inspireren we elkaar. Het is de centrale ontmoetings- en werkplaats voor onze regio om voort te bouwen op bepaalde thema's in de vorm van netwerkgroepen. De community bouwt zich organisch uit en wordt begeleid door een moderator en consulenten. De community is flexibel, zodat elke netwerkgroep zijn eigen indeling kan maken. "It takes a community to ra...

PPO-NK - community beheer
Samen voor kwaliteit 2018-2019
 • dec 2017
 • PPO-NK - community beheer
 • 1243

In het schooljaar 2017-2018 zijn twee tekstschrijvers aangetrokken door het samenwerkingsverband. Inmiddels hebben zij verscheidene nieuwsberichten, blogs, verhalen en andere updates geschreven. Maandelijks verschijnen er meerdere nieuwsitems en praktijkverhalen over Passend Onderwijs op de homepage van de website. Nieuwsberichten op de website hebben een bereik tussen de 100 en de 400 lezers. In 2018-2019 doen we een herijking van het communi...

PPO-NK - community beheer
Samen voor kwaliteit 2017-2018