Blader door bijdragen

 • nov 2023
 • PPO-NK - community beheer
 • 84

Op de PPO-NK community treft u mensen die werkzaam zijn binnen het samenwerkingsverband. U kunt alleen bijdrages leveren en reageren op anderen als u een geregistreerde gebruiker bent.Net als bij fysieke ontmoetingen is het nóg leuker als iedereen zich aan een aantal eenvoudige gedragsregels houdt. Gebruik je gezond verstand Behandel een ander zoals je zelf graag ook behandeld wilt worden. Wees respectvol naar elkaar Alleen leden van de PPO-NK...

PPO-NK - community beheer
Hoe werkt de community?
 • feb 2023
 • PPO-NK - community beheer
 • 139

Alle acties en initiatieven binnen ons samenwerkingsverband dragen bij aan het realiseren van onze visie en kwaliteit van het onderwijs: Perspectief voor ieder kind: een goede weg naar de toekomst vol hoop en vanuit een gedeeld perspectief met ouders en leerkrachten. Ik maak verschil voor ons: we dragen samen de verantwoordelijkheid voor passend onderwijs en het dekkend netwerk voor de ontwikkelingsvragen van alle kinderen in ons samenwerkings...

PPO-NK - community beheer
Jaarverslag 21|22 - SLL
 • feb 2023
 • PPO-NK - community beheer
 • 149

Samen met de gemeenten in de regio Alkmaar ondersteunen we scholen, kinderen en ouders bij het bieden van passend onderwijs, zorg en opvoeding. Dit doen we voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar. Ons streven is dat kinderen opgroeien in hun natuurlijke omgeving op een reguliere basisschool. Als dat – ondanks alle inspanningen – niet lukt, gaan we met ouders en school op zoek naar een andere onderwijsplek, bijvoorbeeld een school voor s...

PPO-NK - community beheer
Jaarverslag 21|22 - SLL
 • feb 2023
 • PPO-NK - community beheer
 • 167

De organisatie van het SWV is in 2022 niet gewijzigd. Wie wij zijn...? Wij zijn PPO-NK! Een zelfbewust samenwerkingsverband, een netwerk van onderwijsmensen, voor leerlingen. Dit netwerk vormen we samen met wethouders en ambtenaren uit onze gemeentes, de medewerkers vanuit de jeugdhulp, de kinderopvang en tal van anderen die een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van onze leerlingen. Wij werken met elkaar …. als een ecosysteem. Dat wil zegg...

PPO-NK - community beheer
Jaarverslag 21|22 - SLL
 • jul 2022
 • PPO-NK - community beheer
 • 261

In mei heeft het samenwerkingsverband PPO-NK een nieuwe website gekregen. De nieuwe website is bereikbaar via: https://ppo-nk.nl. De werkplaats/community is bereikbaar via: https://werkplaats.ppo-nk.nl Hierdoor verwijzen enkele hyperlinks in tekstbestanden niet altijd meer naar de juiste pagina’s op de werkplaats/community. Oud https://www.ppo-nk.nl/thoughts/5262 Nieuw https://werkplaats.ppo-nk.nl/thoughts/5262 Je kan de link heel makkelijk ...

PPO-NK - community beheer
Hoe werkt de community?
 • mei 2022
 • PPO-NK - community beheer
 • 266

Kinderen komen en gaan van en naar de scholen in ons werkgebied. Aan de hand van dit overzicht krijgen we meer zicht op de verplaatsingen tussen de verschillende schooltypen. Onderstaande tabel toont het percentage leerlingen dat binnen het samenwerkingsverband van school/schoolsoort is veranderd gedurende het schooljaar. Bron: Dashboard Passend Onderwijs/ DUO Verplaatsingen van leerlingen naar schooltype ten opzichte van het landelijk gemidd...

PPO-NK - community beheer
Samen voor kwaliteit 2021-2022
 • okt 2021
 • PPO-NK - community beheer
 • 368

Wie wij zijn...? Wij zijn PPO-NK! Een zelfbewust samenwerkingsverband, een netwerk van onderwijsmensen, voor leerlingen. Dit netwerk vormen we samen met wethouders en ambtenaren uit onze gemeentes, de medewerkers vanuit de jeugdhulp, de kinderopvang en tal van anderen die een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van onze leerlingen. Wij werken met elkaar …. als een ecosysteem. Dat wil zeggen dat we samenwerken aan een zo goed mogelijke (leer...

PPO-NK - community beheer
Jaarverslag 20|21 - Toekomst
 • sep 2021
 • PPO-NK - community beheer
 • 463

Schoolweging De complexiteit van de leerling populatie kan indirect een indicatie geven over de te verwachten ondersteuning- en zorgbehoefte van de leerlingenpopulatie op een betreffende school. De mate van complexiteit worden weergegeven in een schoolwegingsgetal. De schaal van schoolweging loopt voor de scholen binnen onze regio van 20 voor minder complexe leerling populaties tot 40 voor complexe leerling populaties. Een gemiddelde van 3 sch...

PPO-NK - community beheer
Samen voor kwaliteit 2020-2021
 • mei 2021
 • PPO-NK - community beheer
 • 422

Het is belangrijk om lacunes tijdig te signaleren in ons dekkend netwerk. Ook voor de thuiszitters zijn diverse mogelijkheden om maatwerk te bieden beschikbaar. We voorkomen hiermee dat leerlingen tussen wal en schip vallen. Om een dekkend netwerk te blijven bieden, zijn er in de regio verschillende speciale voorzieningen opgezet, waarin onderwijs en zorg samenwerken. Deze speciale voorzieningen starten vaak als pilot. Bij succes groeien ze ui...

PPO-NK - community beheer
Samen voor kwaliteit 2021-2022
 • mei 2021
 • PPO-NK - community beheer
 • 356

In paragraaf 1.3.a Aangevraagde toelaatbaarheidsverklaringen is te vinden hoe de route van toewijzing werkt. Om zicht te krijgen op de verschillen tussen onze werkgebieden, is het interessant om te weten in welke mate de verschillende werkgebieden toelaatbaarheidsverklaringen aanvragen. In het schooljaar zijn 451 tlv's aangevraagd. Hiervan werden 158 tlv's (35%) aangevraagd door onze eigen basisscholen. Daarnaast werden door het SO 126 tlv’s...

PPO-NK - community beheer
Samen voor kwaliteit 2021-2022
 • mei 2021
 • PPO-NK - community beheer
 • 376

Als aan de onderwijsbehoeften en ontwikkeldoelen van een kind het best tegemoet wordt gekomen in het speciaal (basis) onderwijs of op een speciale voorziening, dan wordt de route van toewijzing gevolgd. Tijdens deze route stelt het multidisciplinair overleg (mdo) de noodzaak van toewijzing vast in het TOPdossier van het kind. De toewijzingscommissie van het samenwerkingsverband bekijkt of het kind toelaatbaar is door de kwaliteit en onderbouwi...

PPO-NK - community beheer
Samen voor kwaliteit 2021-2022
 • mei 2021
 • PPO-NK - community beheer
 • 515

In sommige situaties is het niet direct duidelijk welke ondersteuning het beste is voor een kind of is een situatie vastgelopen en is er geen directe oplossing voor handen. In deze gevallen is het wenselijk dat er een tijdelijke observatie- en interventieplaatsing in het speciaal (basis) onderwijs (S(B)O) mogelijk is, zodat zorgvuldig kan worden bepaald wat de beste vervolgstap is voor het kind. Tijdens de plaatsing wordt voorzien in onderwijs...

PPO-NK - community beheer
Samen voor kwaliteit 2021-2022
 • mei 2021
 • PPO-NK - community beheer
 • 1138

Als – ondanks alle inspanningen – regulier onderwijs niet lukt, gaan we met ouders en school op zoek naar een andere onderwijsplek. In onze regio zijn verschillende voorzieningen, zoals scholen voor speciaal (basis) onderwijs. Sinds 2020-2021 is er spraken van een daling van het aantal SBO-leerlingen. Hiermee lijkt zich de verwachte daling op basis van de prognoses van DUO in ons werkgebied eerder in te zetten. In onderstaande grafiek zien w...

PPO-NK - community beheer
Samen voor kwaliteit 2021-2022
 • mei 2021
 • PPO-NK - community beheer
 • 835

Ons streven is dat kinderen opgroeien in hun natuurlijke omgeving op een reguliere basisschool. Er is landelijk sprake van een daling van leerlingaantallen in het regulier basisonderwijs. Dit zagen we ook in onze regio. Waar ons samenwerkingsverband in 2011-2012 nog 22.159 leerlingen in het basisonderwijs telde, zagen we het aantal leerlingen in 2021-2022 dalen naar 19.772 leerlingen. Vanaf 2021-2022 zien we echter weer een stijging van het ...

PPO-NK - community beheer
Samen voor kwaliteit 2021-2022
 • mei 2021
 • PPO-NK - community beheer
 • 644

Op basis van ons Ondersteuningsplan stellen wij jaarlijks ons jaarplan op en geven wij via trimesterrapportages inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen binnen ons samenwerkingsverband. Deze rapportages geven een beeld van verschillende kwaliteitsgebieden zoals extra ondersteuning op de basisschool of voorziening, het dekkend netwerk, de voortgang in de werkgebieden en de netwerkgroepen zoals thuiszitters en nieuwkomers. Het jaarplan en de r...

PPO-NK - community beheer
Samen voor kwaliteit 2021-2022
 • mei 2021
 • PPO-NK - community beheer
 • 800

Samen met de gemeenten van regio Alkmaar ondersteunen we scholen, kinderen en ouders bij het bieden van passend onderwijs, zorg en opvoeding. Dit doen we voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar. Ons streven is dat kinderen opgroeien in hun natuurlijke omgeving op een reguliere basisschool. Als dat – ondanks alle inspanningen – niet lukt, gaan we met ouders en school op zoek naar een andere onderwijsplek, bijvoorbeeld een school voor spe...

PPO-NK - community beheer
Samen voor kwaliteit 2021-2022
 • mei 2021
 • PPO-NK - community beheer
 • 525

Samenvatting - 3e trimester rapportage DOEL 1 – Perspectief voor ieder kind 1. Aantal leerlingen Samen met de gemeenten van regio Alkmaar ondersteunen we scholen, kinderen en ouders bij het bieden van passend onderwijs, zorg en opvoeding. Dit doen we voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar. Ons streven is dat kinderen opgroeien in hun natuurlijke omgeving op een reguliere basisschool. Als dat – ondanks alle inspanningen – niet lukt,...

PPO-NK - community beheer
Samen voor kwaliteit 2020-2021
 • jun 2020
 • PPO-NK - community beheer
 • 917

Als – ondanks alle inspanningen – regulier onderwijs niet lukt, gaan we met ouders en school op zoek naar een andere onderwijsplek. In onze regio zijn verschillende voorzieningen, zoals scholen voor speciaal (basis) onderwijs. Landelijk zien we dat het leerlingenaantal in het speciaal (basis) onderwijs stijgt. Dit komt ook overeen met de trend binnen PPO-NK. De afgelopen jaren hebben we hier actief op geanticipeerd maar dit laat zich nog ter...

PPO-NK - community beheer
Samen voor kwaliteit 2020-2021