Blader door bijdragen

 • sep 2021
 • PPO-NK - community beheer
 • 305

Vrijwel ieder kind maakt in zijn of haar ontwikkeling weleens iets mee, waardoor het even wat minder gaat. Dat kan ertoe leiden dat het kind niet tot leren komt. De school kijkt in dat geval samen met de leerling en zijn ouders wat er nodig is om weer verder te gaan. Dit doen we door middel van individuele arrangementen, groepsarrangementen en innovatieprojecten. Een arrangement is een periode, waarin het kind extra ondersteuning krijgt binnen...

PPO-NK - community beheer
Jaarverslag 20|21 - Toekomst
 • sep 2021
 • PPO-NK - community beheer
 • 310

Als een kind onvoldoende baat heeft bij de geboden basis- en lichte ondersteuning, dan wordt op verzoek van school en/of ouders een multidisciplinair overleg (mdo) gevoerd. Tijdens een mdo wordt er gekeken naar de totale situatie van het kind en op basis van een gezamenlijke analyse een plan gemaakt. TOP dossier gebruiken we hierbij als hulpmiddel. In het schooljaar 2020-2021 zijn in totaal 2621 mdo's gehouden in de werkgebieden. Veel mdo's zi...

PPO-NK - community beheer
Jaarverslag 20|21 - Toekomst
 • sep 2021
 • PPO-NK - community beheer
 • 347

Ons samenwerkingsverband bestaat uit 102 scholen verdeeld over 8 (geografische) werkgebieden. Om meer uitwisseling van kennis en samenwerking te stimuleren tussen de werkgebieden, werken de werkgebieden die onder dezelfde gemeente(n) vallen samen in 3 clusters: Alkmaar Bergen - Heiloo Heerhugowaard - Langedijk Alkmaar-Noord Bergen Langedijk Alkmaar-Oost Heiloo Heerhugowaard-Zuid Alkmaar-Zuid Heerhugowaard-Noord In deze 8 wijk- en...

PPO-NK - community beheer
Jaarverslag 20|21 - Toekomst
 • mei 2020
 • PPO-NK - community beheer
 • 445

Vrijwel ieder kind maakt in zijn of haar ontwikkeling weleens iets mee waardoor het even wat minder gaat. Dat kan ertoe leiden dat het kind niet tot leren komt. De school kijkt in dat geval samen met de leerling en zijn ouders wat er nodig is om weer verder te gaan. Dit doen we door middel van individuele arrangementen, groepsarrangementen en innovatieprojecten. Een arrangement is een periode waarin het kind extra ondersteuning krijgt binnen d...

PPO-NK - community beheer
Jaarverslag 19|20 - Toekomst
 • mei 2020
 • PPO-NK - community beheer
 • 485

Als een kind onvoldoende baat heeft bij de geboden basis- en lichte ondersteuning, dan wordt op verzoek van school en/of ouders een multidisciplinair overleg (mdo) gevoerd. Tijdens een mdo wordt er gekeken naar de totale situatie van het kind en op basis van een gezamenlijke analyse een plan gemaakt. TOP dossier gebruiken we hierbij als hulpmiddel. Als gevolg van de coronamaatregelen zijn in het schooljaar 2019-2020 minder mdo's gevoerd dan in...

PPO-NK - community beheer
Jaarverslag 19|20 - Toekomst
 • mei 2020
 • PPO-NK - community beheer
 • 455

Binnen het samenwerkingsverband zijn de scholen geografisch verdeeld over 8 werkgebieden. Een negende werkgebied is het werkgebied van de speciale (basis) scholen. Om meer uitwisseling van kennis en samenwerking te stimuleren tussen de werkgebieden, werken de werkgebieden die onder dezelfde gemeente(n) vallen samen in 3 clusters: Alkmaar Bergen-Heiloo Heerhugowaard-Langedijk Alkmaar-Noord Bergen Langedijk Alkmaar-Oost Heiloo Heerhugowaard-Zuid...

PPO-NK - community beheer
Jaarverslag 19|20 - Toekomst
 • nov 2019
 • PPO-NK - community beheer
 • 697

Door middel van arrangementen bieden we extra ondersteuning aan leerlingen die niet voldoende profiteren van de basis- en lichte ondersteuning van de school. Deze arrangementen zetten we in voor een individuele leerling of voor een groep leerlingen (groepsarrangement). Wanneer een arrangement nieuw en innoverend is en antwoord geeft op behoeften van meerdere scholen uit een werkgebied, spreken we van een innovatieproject. Naast dit onderscheid...

PPO-NK - community beheer
Samen voor kwaliteit 2019-2020
 • nov 2019
 • PPO-NK - community beheer
 • 816

Als een kind onvoldoende baat heeft bij de geboden basis- en lichte ondersteuning, dan wordt op verzoek van school en/of ouders een multidisciplinair overleg (mdo) gevoerd. Tijdens een mdo wordt er gekeken naar de totale situatie van het kind en op basis van een gezamenlijke analyse een plan gemaakt. TOP dossier gebruiken we hierbij als hulpmiddel. Als gevolg van de coronamaatregelen zijn in het schooljaar 2019-2020 minder mdo's gevoerd dan in...

PPO-NK - community beheer
Samen voor kwaliteit 2019-2020
 • okt 2019
 • PPO-NK - community beheer
 • 703

Vrijwel ieder kind maakt in zijn of haar ontwikkeling weleens iets mee waardoor het even wat minder gaat. Dat kan ertoe leiden dat het kind niet tot leren komt. De school kijkt in dat geval samen met de leerling en zijn ouders wat er nodig is om weer verder te gaan. Dit doen we door middel van individuele arrangementen, groepsarrangementen en innovatie projecten. Een arrangement is een periode waarin het kind extra ondersteuning krijgt binnen ...

PPO-NK - community beheer
Jaarverslag 18|19 - Toekomst
 • okt 2019
 • PPO-NK - community beheer
 • 745

Soms heeft een kind onvoldoende baat bij de basis- en lichte ondersteuning die een school kan bieden. Dan wordt er op verzoek van school en/of de ouders een multidisciplinair overleg (mdo) gevoerd. Een consulent uit het bijbehorende werkgebied en een eventuele andere deskundige (bijvoorbeeld een jeugd- en gezinscoach) sluiten dan aan. Tijdens het mdo kijken alle betrokkenen, met gebruik van TOP dossier, naar de totale situatie van het kind. Op...

PPO-NK - community beheer
Jaarverslag 18|19 - Toekomst
 • sep 2019
 • PPO-NK - community beheer
 • 878

Arrangementen met ondersteuningscategorieën Ieder kind heeft andere onderwijs- en ondersteuningsbehoeften. Wanneer we een arrangement inzetten voor een kind, geven we daarbij aan om welk van de tien onderstaande ondersteuningscategorieën het gaat. Voorspelbare en gestructureerde leeromgeving. Eigen leerlijn. Verrijkende, verdiepende en verbrede leeromgeving. Taalrijke leeromgeving. Oplossingsgerichte gedragsinterventietechnieken. Passen...

PPO-NK - community beheer
Samen voor kwaliteit 2018-2019
 • jan 2019
 • PPO-NK - community beheer
 • 1384

Als een kind onvoldoende baat heeft hij de geboden basis- en lichte ondersteuning dan wordt op verzoek van school en/of ouders een multidisciplinair overleg (kortweg mdo) gevoerd. Tijdens een mdo wordt er gekeken naar de totale situatie van het kind en op basis van een gezamenlijke analyse een perspectief en een plan gemaakt. TOP dossier wordt als hulpmiddel gebruikt. Over het algemeen zien we het aantal mdo's dalen, maar deze trend is niet in...

PPO-NK - community beheer
Samen voor kwaliteit 2018-2019
 • dec 2018
 • PPO-NK - community beheer
 • 1
 • 1423

Onze scholen werken met een schoolondersteuningsprofiel; een instrument waarin is vastgelegd hoe het passend onderwijs op de betreffende school wordt ingevuld. Het gaat bijvoorbeeld over welke ondersteuning geboden kan worden, de ambities, de schoolcompositie en voor welke leerlingen er plek is. Maar ook wat er van leraren verwacht wordt en hoe ervoor wordt gezorgd dat zij die verwachtingen waar maken. Het ondersteuningsprofiel wordt opgesteld...

PPO-NK - community beheer
Jaarverslag 17-18 - Toekomst
 • dec 2018
 • PPO-NK - community beheer
 • 923

Soms heeft een kind onvoldoende baat bij de basis- en lichte ondersteuning die een school kan bieden. Dan wordt er op verzoek van school en/of de ouders een multidisciplinair overleg (MDO) gevoerd. Een consulent uit het bijbehorende werkgebied en een eventuele andere deskundige (bijvoorbeeld een jeugd- en gezinscoach) sluiten dan aan. Tijdens het MDO kijken alle betrokkenen, met gebruik van het TOP dossier, naar de totale situatie van het kind...

PPO-NK - community beheer
Jaarverslag 17-18 - Toekomst
 • dec 2018
 • PPO-NK - community beheer
 • 1125

We streven ernaar kinderen thuisnabij onderwijs te bieden. Dit is in eerste instantie binnen het werkgebied waar zij wonen. Wanneer passend onderwijs, zorg en opvoeding niet geboden kunnen worden in het werkgebied waar het kind woont, dan kijken we regionaal. We streven naar inclusief onderwijs binnen Noord-Kennemerland. Dat is het doel van ons dekkend onderwijsnetwerk. Het streven is dat 97% van de kinderen opgroeien in hun natuurlijke omgevi...

PPO-NK - community beheer
Samen voor kwaliteit 2018-2019
 • dec 2018
 • PPO-NK - community beheer
 • 1010

Iedere school, ieder werkgebied en de regio analyseert de eigen populatie en stemt daar de ondersteuning op af. Zie bijvoorbeeld Innovatie (meer informatie vindt u hier). Analyse naar de digitalisering van de schoolondersteuningsprofielen bleek onmogelijk vanwege grote verschillen in variabelen. Het gesprek hierover voeren blijft belangrijk en heeft onze aandacht. De beleidsmedewerkers van onze besturen hebben met elkaar gesproken over de di...

PPO-NK - community beheer
Samen voor kwaliteit 2018-2019
 • nov 2018
 • PPO-NK - community beheer
 • 1227

Vrijwel ieder kind maakt in zijn of haar ontwikkeling weleens iets mee waardoor het even wat minder gaat. Dat kan ertoe leiden dat het kind niet tot leren komt. Meestal komt alles na verloop van tijd vanzelf weer goed. Soms niet, dan is een steuntje in de rug nodig. De school kijkt in dat geval samen met de leerling en zijn ouders wat er nodig is om weer verder te gaan. De ondersteuning is passend: zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig. ...

PPO-NK - community beheer
Jaarverslag 17-18 - Toekomst